O nas
Nowe
Felietony
Artykuły
Kurier Święt.
Kronika 2018
Historia
Kalendarz
Galeria
Antyreklama
Kontakt
Polecamy
Forum
Archiwum
  
Artykuły »  lista artykułów » Raport Nowaka; Rzeczpospolita konfidencka
Treść artykułu:

Rzeczpospolita konfidencka (cz.1)

Oto pierwsza część wykazu 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które przyznały się do współpracy z SB i złożyły w IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne. A więc są to tylko ci, którzy się „przyznali” do zaszczytnej służby. O wiele ciekawsza byłaby lista tzw. oficerów prowadzących w/w  tajnych współpracowników oraz tych, którzy się nie przyznali, bo wiedzą o wyczyszczeniu dokumentacji.

 Raportnowaka.pl przekazał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne.

Kolejno: Nazwisko, imię, rok urodzenia, imię ojca, punkt art. 4 ww ustawy, nazwa organu, który nadesłał oświadczenie lustracyjne, funkcja z tytułu której albo ubiegania się o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne

1. ADAMCZYK ANDRZEJ MAREK; Bogdan; 1959; 24a; Komenda Główna Straży Granicznej; zastępca dyrektora

2. ADAMCZYK KRZYSZTOF; Stefan; 1950; 17; Mazowiecki Urząd Wojewódzki; wójt

3. ADAMCZYK RYSZARD; Marian; 1957; 37; Mazowiecki Urząd Wojewódzki; zarządca państwowych magazynów usługowych

4. ADAMCZYK DARIUSZ; Józef; 1960; 45; Mazowiecki Kurator Oświaty; dyrektor szkoły

5. ADAMCZYK BOGUSŁAW; Kazimierz; 1957; 54,47; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy, radca prawny

6. ADAMCZYK ROMAN; Władysław; 1949; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej

7. ADAMEK EDWARD; Bogdan; 1967; 17; Śląski Urząd Wojewódzki; radny

8. ADAMIEC LESZEK, Henryk; 1956; 11; MSZ; członek służby zagranicznej

9. ADAMIEC BAZYL, Paweł; 1950; 17; Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki; radny

10. AKSAMIT HENRYK, Jan; 1955; 26; Urząd Komisji Nadzoru finansowego; naczelnik

11. ALEKSANDROWICZ STANISŁAWA; Bolesław, 1937; 47; OIRP Warszawa; radca prawny

12. ALEKSIUK MIKOŁAJ, Wiktor; 1946; 17; Podlaski Urząd Wojewódzki; radny

13. AMBROZIAK ANDRZEJ, Kazimierz; 1961; 46; Mazowiecki Kurator Oświaty; dyrektor szkoły

14. ANDERS PRZEMYSŁAW, Brunon; 1941; 47; OIRP Gdańsk; radca prawny

15. ANDLER ZBIGNIEW, Zbigniew; 1959; 47; OIRP Poznań; radca prawny

16. ANDRZEJEWSKI BOLESŁAW, Kazimierz; 1946; 44c; Politechnika Koszalińska; dyrektor instytutu

17. ANTECKI JANUSZ, Mieczysław; 1959; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej

18. ANTONIEWICZ PRZEMYSŁAW; Jerzy; 1951; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej

19. ARABSKI JANUSZ; Zygmunt; 1939; 44c; Uniwersytet Śląski; dyrektor instytutu

20. ARMKNEITCHT WOJCIECH JERZY; Józef; 1951; 47; OIRP Gdańsk; radca prawny

21. AUGUST DOROTA; Adam; 1962; 45; Mazowiecki Kurator Oświaty; dyrektor szkoły

22. AUGUSTOWSKA MAŁGORZATA, Henryk; 1961; 45; Mazowiecki Kurator Oświaty; dyrektor szkoły

23. AUSTEN PIOTR; Gerhard; 1940; 47; OIRP Warszawa; radca prawny

24. AZAREWICZ STANISŁAW; Władysław; 1949; 17; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; radny

25. BABIARZ STEFAN, Ludwik; 1951; 14; Krajowa Rada Sądownictwa; sędzia

26. BADEJA KRZYSZTOF, Marian; 1960; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy

27. BADOWSKI SŁAWOMIR, Józef; 1946; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej

28. BAGIŃSKI WALDEMAR, Eugeniusz; 1948; 47; OIRP Kraków; radca prawny

29. BAGIŃSKI LESZEK, Eugeniusz; 1953; 47; OIRP Warszawa; radca prawny

30. BAJ ZDZISŁAW, Kazimierz; 1955; 17; Lubelski Urząd Wojewódzki; radny

31. BALAS JAN GRZEGORZ, Franciszek; 1954; 47; OIRP Wałbrzych; radca prawny

32. BALCERAK JERZY, Stanisław; 1935; 47; OIRP Warszawa; radca prawny

33. BALCERZAK HENRYKA, Czesław; 1960; 40; Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej

34. BALCERZAK IRENEUSZ, Józef; 1952; 47; OIRP Łódź; radca prawny

35. BANACH KRZYSZTOF, Edward; 1924; 40; Pomorski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej

36. BANACHOWICZ RYSZARD, Karol; 1949; 47; OIRP Warszawa; radca prawny

37. BANSIAK BOLESŁAW, Władysław, 1932; 47; OIRP Poznań; radca prawny

38. BANAŚ WŁADYSŁAW, Michał; 1927; 17; Podkarpacki Urząd Wojewódzki; radny

39. BANAŚ ZDZISŁAW, Czesław; 1957; 17; Śląski Urząd Wojewódzki; burmistrz

40. BANIAK JAN, Kazimierz; 1958; 17; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; radny

41. BARA ARTUR, Bronisław; 1961; 17; Lubelski Urząd Wojewódzki; radny

42. BARABASZ EUGENIUSZ, Henryk; 1955; 17; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; radny

43. BARANOWSKI WALDEMAR, Bronisław; 1957; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy

44. BARANOWSKI MAREK, Eugeniusz; 1950; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej

45. BARANOWSKI MAREK, Zacheusz; 1955; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy

46. BARAŃSKI HENRYK STEFAN, Stefan; 1944; 17; Wojewoda Świętokrzyski; wójt

47. BARCZAK ANDRZEJ, Franciszek; 1946; 44c; Politechnika Poznańska; dyrektor instytutu

48. BARCZYŃSKI JÓZEF, Stanisław; 1957; 17; Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki; radny

49. BARTKOWIAK RYSZARD, Stanisław; 1948; 40; Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej

50. BARTŁOMIEJUS MAREK, Jerzy; 1967; 17; Kujawsko - Pomorski Urząd wojewódzki; radny

51. BARTMAN MIECZYSŁAW, Stanisław; 1958; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy

52. BARTODZIEJ GERHARD, Franciszek; 1941; 40; Opolski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej

53. BARTOSIK ROBERT, Józef; 1949; 22; NIK; kontroler NIK

54. BARUCKI TADEUSZ, Mieczysław; 1951; 17; Łódzki Urząd Wojewódzki; radny

55. BARYLAK JERZY, Jan; 1956; 17; Łódzki Urząd Wojewódzki; radny

56. BAZAN KRZYSZTOF, Eugeniusz; 1958; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy

57. BAZYDŁO AGNIESZKA; Zbigniew; 1970; 45; Mazowiecki Kurator Oświaty; dyrektor szkoły

58. BAZYLAK BOGUSŁAW, Karol; 1955; 24b; Lubuski Urząd Wojewódzki; komendant placówki straży granicznej

59. BAZYLCZAK BOGDAN, Jan; 1953; 47; OIRP Wałbrzych; radca prawny

60. BĄK KRZYSZTOF, Stanisław; 1955; 24b; Świętokrzyski Urząd Wojewódzki; powiatowy lekarz weterynarii

61. BĄK EDWARD, Antoni; 1939; 47; OIRP Wałbrzych; radca prawny

62. BĄK ANDRZEJ, Czesław; 1952; 17; Urząd Gminy Wapno; wójt

63. BEBAK MARIA JADWIGA; Wojciech; 1938; 47; OIRP Zielona Góra; adwokat

64. BECKER ALBERT, Bronisław; 1941; 47; OIRP Bydgoszcz; radca prawny

65. BEDKA KRZYSTOF, Marian; ur. 1960; 47; OIRP Opole; radca prawny

66. BEDNAREK JERZY ZYGMUNT, Adam; 1956; 17; Pomorski Urząd Wojewódzki; radny

67. BEDNARSKA, JOLANTA, Jerzy, 1949, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny

68. BEDNARZ, ARKADIUSZ, Bolesław, 1961, 47, OIPR Wrocław, radca prawny

69. BEFINGER, RYSZARD, Kazimierz, 1951, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny

70. BEGIERSKI, LECH, Stanisław, 1952, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny

71. BEGOL, JAROSŁAW, Gabriel, 1955, 24b, Lubuski Urząd Wojewódzki, zastępca wojewódzkiego inspektora

72. BEHR, KAZIMIERA, Leon, 1942, 40, Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej

73. BEJTAN, WACŁAW, Mieczysław, 1958, 30, Prezes Rady Ministrów, wicedyrektor departamentu ZUS

74. BEKSIŃSKI, JAN, Czesław, 1948, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, protektor

75. BELI, JACEK, Leonard, 1967, 47, OIPR Warszawa, radca prawny

76. BELKA, LESZEK, Leon, 1960, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

77. BEREDA, TADEUSZ, Stanisław, 1956, 24a, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta stołecznego policji

78. BERNYŚ, MAREK, Józef, 1952, 45, Kuratorium Oświaty Kielce, dyrektor szkoły

79. BETCHER, ANDRZEJ, Bronisław, 1948, 47, ORA Łódź, adwokat

80. BETLEJEWSKI, MAREK, Jacek, 1966, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik

81. BIAŁAS, KAZIMIERZ, Wincenty, 1944, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej

82. BIAŁKOWSKI, EDWARD, Stefan, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

83. BIAŁOKOZOWICZ, MIROSŁAW, Grzegorz, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

84. BIAŁOPIOTROWICZ, LEOKADIA, Jan, 1922, 47, ORA Warszawa, adwokat

85. BIEDECKI, KAROL, Karol, 1943, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

86. BIEGAŃSKI, ZBIGNIEW, Kazimierz, 1958, 45, Kuratorium Oświaty Olsztyn, dyrektor szkoły

87. BIELAN, HENRYK, Wiktor, 1951, 40, Pomorski Urząd Wojewódzki, art. 4 pkt 40

88. BIELAŃSKI, RYSZARD, Eugeniusz, 1945, 40, Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej

89. BIELAWSKI, KRZYSZTOF, Alfred, 1963, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

90. BIELECKI, ZYGMUNT, Józef, 1954, 47, OIPR Warszawa, radca prawny

91. BIENIEK, IRENEUSZ, Zbigniew, 1963, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia

92. BIENIEK, MIROSŁAW, Zenon, 1964, 24B, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta

93. BIEREG, JERZY, Borys, 1951, 40, Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej

94. BIERNACKI, ROMAN, Stefan, 1961, 24b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, komendant straży granicznej

95. BIGDA-PISAREK, ELŻBIETA, Bolesław, 1956, 47, OIPR Opole, radca prawny

96. BIK, ARTUR, Antoni, 1965, 24b, Straż Graniczna, naczelnik

97. BINIAŚ, ANNA, Stanisław, 1954, 24b, Pomorski Urząd Wojewódzki, zastępca naczelnika

98. BIŃCZYCKI, JERZY, Tadeusz, 1932, 17, ORA Łódź, adwokat

99. BIŃKOWSKI, ADAM, Jan, 1950, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny

100. BIS, HENRYK, Lucjan, 1961, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

101. BISKUPSKA, GRAŻYNA, Józef, 1956, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik

102. BISKUPSKI, KRZYSZTOF, Zbigniew, 1945, 40, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, prezes spółki

103. BIZIEWSKI, JERZY, Henryk, 1955, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

104. BLECH, JAROSŁAW, Julian, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

105. BŁACHNIO, ROMAN, Stanisław, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

106. BŁACHOWIAK, ADAM, Stanisław, 1955, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny

107, BŁASZCZĘĆ, JÓZEF, Stanisław, 1946, 24b, Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi, naczelnik

108. BŁASZCZYK, RYSZARD, Jan, 1950, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny

109. BŁASZCZYK, JERZY, Edward, 1956, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny

110. BŁASZCZYK, GRZEGORZ, Stefan, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

111. BŁASZKIEWICZ, STANISŁAW, Stanisław, 1947, 40, Śląski Urząd Wojewódzki, członek zarządu

112. BOBROWICZ, ROBERT, Benedykt, 1968, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

113. BOCHENEK, ZBIGNIEW, Stanisław, 1968, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

114. BOCHNIAK, DARIUSZ, Stanisław, 1965, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

115. BOĆ, WIESŁAW, Józef, 1947, 47, OIRP Wrocław, radca prawny

116. BODASZEWSKI, ANDRZEJ, Ignacy, 1961, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik

117. BODZIONY, TADEUSZ, Józef, 1953, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny

118. BOGACKI, DARIUSZ, Władysław, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

119. BOGDANOWICZ, FELIKS, Piotr, 1953, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny

120. BOGUSZ, WŁADYSŁAW, Piotr, 1948, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny

121. BOHDANOWICZ, JAN, Czesław, 1949, 24B, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zastępca naczelnika

122. BOJANOWICZ, JERZY, Wacław, 1959, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny

123. BOJANOWICZ, BOGUSŁAW, Ryszard, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

124. BOJANOWSKI, LONGIN, Bogdan, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

125. BOJARSKI, JANUSZ, Tadeusz, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

126. BONA, PIOTR, Zenon, 1965, 24b, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta oddziału straży granicznej

127. BONI, MICHAŁ, Władysław, 1954, 3, Prezes Rady Ministrów, sekretarz stanu

128. BONIKOWSKI, MARK, Stanisław, 1948, 47, ORA Olsztyn, adwokat

129. BONIKOWSKA, DANUTA, Józef, 1954, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny

130. BORECKI, BOGDAN, Henryk, 1962, 30, Prezes Rady Ministrów, zastępca dyrektora oddziału wojewódzkiego ZUS

131. BOREK, STANISŁAW, Edward, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

132. BORKUSZ, STANISŁAW, Mikołaj, 1933, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny

133. BOROŃ, HENRYK, Michał, 1952, 24b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, powiatowy lekarz weterynarii

134. BOROWICZ, ZBIGNIEW, Marian, 1946, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny

135. BOROWICZ, JOLANTA, Wincenty, 1948, 47, OIRP Poznań, radca prawny

136. BOROWIK, ZYGMUNT, Zenon, 1947, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny

137. BOROWSKI, ZBIGNIEW, Józef, 1954, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny

138. BOROWSKI, ZBIGNIEW, Henryk, 1962, 24b, Podlaski Urząd Wojewódzki, powiatowy lekarz weterynarii

139. BORÓWKA, RYSZARD, Teodor, 1949, 44b, Uniwersytet Szczeciński, dziekan

140. BORYSEWICZ, ZBIGNIEW, Stanisław, 1956, 54, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, żołnierz zawodowy

141. BORZEWSKI, JERZY, Stanisław, 1935, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny

142. BORZOŁ, TADEUSZ, Stanisław, 1956, 44c, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, zastępca dyrektora instytutu

143. BOSIACKI, ZYGJMUNT, Zdzisław, 1946, 47, OIRP Poznań, radca prawny

144. BRACHFOGIEL, PIOTR, Bogdan, 1958, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły

145. BRAITER, ANDRZEJ, Bronisław, 1962, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

146. BRANDYS, GABRIELA, Władysław, 1932, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła

147. BRANNY URBAŃSKA, EWA, Paweł, 1930, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

148. BRAŃSKI, JERZY, Stefan, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

149. BREDLOWSKI, ZDZISŁAW, Adam, 1950, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wójt

150. BRENDA, AGNIESZKA, Jan, 1954, 34, Regionalna Izba Obrachunkowa Warszawa, inspektor do spraw kontroli

151. BREWCZYŃSKI, ZBIGNIEW, Janusz, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

152. BRODOWSKI, TADEUSZ, Henryk, 1961, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny

153. BRODZKI, WOJCIECH, Artur, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Katowice, dyrektor szkoły

154. BROMEK, LECH, Stanisław, 1954, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu

155. BRONISZEWSKI, ANDRZEJ, Ignacy, 1955, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny

156. BRYSKA, MIROSŁAW, Kazimierz, 1957, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu

157. BRZEZIŃSKI, HENRYK, Józef, 1949, 47, OIRP Zielona Góra, radca prawny

158. BRZEZAŃSKI, MARIUSZ, Józef, 1963, 47, OIRP Łódź, radca prawny

159. BRZOZOWSKI, JAN, Antoni, 1945, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny

160. BRZOZOWSKI, STEFAN, Tadeusz, 1947, 32, Rada Gminy Świdnica, sekretarz gminy

161. BUBAK, MARIAN, Franciszek, 1949, 47, OIRP Opole, adwokat

162. BUBNOWSKI, MAREK, Franciszek, 1963, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny

163. BUCHOLSKI, MAREK, Andrzej, 1948, 47, OIRP Zielona Góra, radca prawny

164. BUCZAK , LECHOSŁAW, Bogusław, 1963, 40, Śląski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej

165. BUCZAK , EDWRAD, Jan, 1962, 45, Podkarpacki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły

166. BUCZEK, IRENEUSZ, Stanisław, 1961, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy

167. BUCZKOWSKI, GRZEGORZ, Teofil, 1942, 40, Podlaski Urząd Wojewódzki, członek zarządu

168. BUDKOWSKI, MIROSŁAW, Maciej, 1965, 24a, Komenda Główna Straży Granicznej, naczelnik

169. BUDYN, ROMAN, Władysław, 1926, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny

170. BUDZIAK, BOGUSŁAW, Tadeusz, 1966, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

171. BUDZYŃSKI, LESZEK, Władysław, 1955, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny

172. BUGALSKI, ANDRZEJ, Tadeusz, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

173. BUGLA, MAREK, Paweł, 1965, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny

174. BUJACZ, TADEUSZ, Stanisław, 1944, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny

175. BUJAKIEWICZ, JERZY, Wacław, 1949, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny

176. BUKŁACHA, LUIZA KAZIMIERA, Czesław, 1956, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radna

177. BUKOWSKI, WIKTOR, Edward, 1964, 44b, Politechnika Rzeszowska, prodziekan

178. BURAK, MIROSŁAW, Władysław, 1956, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, burmistrz

179. BURDA, ROMAN, Mieczysław, 1953, 40, Małopolski Urząd Wojewódzki, prezes spółki

180. BURKIEWICZ, WIESŁAW, Bolesław, 1957, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny

181. BURZYŃSKI, JÓZEF, Antoni, 1950, 48,47, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy, radca prawny

182. BUSZ, ARTUR, Henryk, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

183. BUŚKO, JULIUSZ, Czesław, 1946, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

184. BUTKIEWICZ, HENRYK, Michał, 1941, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny

185. BYKOWSKI, MAREK, Henryk, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

186. BYRT, ANDRZEJ JAN, Jan, 1949, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu

187. BYTNIEWSKI, ADAM, Władysław, 1960, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny

188. BŻDZIUCH, MIROSŁAW, Józef, 1960, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny

189. CAŁUS, ANDRZEJ, Edmund, 1929, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

190. CHABROS, STANISŁAW, Jan, 1948, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu

191. CHAŁACZKIEWICZ, ROMAN, Lubomir, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

192. CHEĆKO, MARCEL MARIAN, Edward, 1952, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła

193. CHEŁSTOWSKI, ZYGMUNT, Edward, 1949, 12, Prezes Rady Ministrów, członek Komisji Nadzoru Finansowego

194. CHMARA, BOLESŁAW, Wacław, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

195. CHMIELOWIEC, GRZEGORZ, Jan, 1962, 45, Podkarpacki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły

196. CHMIELOWSKI, ZDZISŁAW, Teodor, 1930, 47, OIRP Kraków, radca prawny

197. CHMURA, JÓZEF, Tadeusz, 1951, 17, Podkarpacki Kurator Oświaty, burmistrz

198. CHMURA, WŁADYSŁAW, Jan, 1933, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny

199. CHMURA, ADAM, Stanisław, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek zarządu

200. CHOIŃSKI, IRENEUSZ, Jan, 1946, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny

201. CHOJNACKI, JAN, Józef, 1948, 45, Kuratorium Oświaty Szczecin, dyrektor szkoły

202. CHOJNACKI, LECH, Tadeusz, 1948, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny

203. CHOJNOWSKI, JAN MICHAŁ, Jan, 1961, 44C, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, kanclerz

204. CHOMA, ROBERT, Adolf, 1963, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, prezydent miasta

205. CHOMIŃSKI, ANDRZEJ, Józef, 1938, 47, OIRP Szczecin, radca prawny

206. CHONIAWKO, TADEUSZ, Antoni, 1939, 47, OIRP Koszalin, radca prawny

207. CHOSZCZYK, BONIFACY, Czesław, 1946, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny

208. CHRÓL, ANDRZEJ, Jan, 1958, 47, Narodowy Bank Polski, główny specjalista

209. CHRZANOWSKI, WIESŁAW, Zdzisław, 1968, 54, Ministerstwo Obrony Narodwej, żołnierz zawodowy

210. CHWASTEK, ZBIGNIEW, Karol, 1956, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny

211. CHYLIŃSKI, EUGENIUSZ, Stanisław, 1950, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny

212. CIAPAŁA, JERZY, Jan, 1962, 47, OIRP Szczecin, radca prawny

213. CIAPKA, ZDZISŁAW, Jan, 1956, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny

214. CIAŚ-WAŻNY, KALIRTA, Henryk, 1961, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator

215. CIBULLA, JAN, Klemens, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

216. CICHALEWSKI, ROBERT, Henryk, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

217. CIECHANOWSKA, WIESŁAW, Zygmunt, 1963, 47, OIRP Szczecin, radca prawny

218. CIECIERSKA, KATARZYNA, Andrzej, 1968, 40, Podlaski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej

219. CIELESZYŃSKA, URSZULA, Jan, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

220. CIEPIELEWSKI, BOGUSŁAW, Stanisław, 1949, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny

221. CIEPLAK, ANDRZEJ, Józef, 1962, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny

222. CIESIELCZYK, LEONARDA, Bronisław, 1947, 17, Wojewoda Wielkopolski, radna

223. CIESIELSKI, EDWARD, Leon, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

224. CIESIELSKI, ZBIGNIEW, Władysław, 1932, 47, OIRP Wrocław, radca prawny

225. CIEŚLA, ZBIGNIEW, Henryk, 1948, 34, Regionalna Izba Obrachunkowa, inspektor

226. CIEŚLAK, EUGENIUSZ, Henryk, 1966, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

227. CIEŚLAK, RYSZARD, Karol, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

228. CIEŚLAK, JANUSZ, Tadeusz, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

229. CIEŚLIŃSKI, BOGUSŁAW, Stefan, 1939, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny

230. CIRKOS, BOGDAN, Józef, 1962, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny

231. CIUK, ANDRZEJ, Jan, 1949, 44c, Uniwersytet Opolski, dyrektor instytutu

232. CIULA, KRZYSZTOF, Andrzej, 1962, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny

233. CUPIAŁ, KAROL, Edward, 1941, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, dyrektor instytutu

234. CYBULSKI, KRZYSZTOF, Władysław, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

235. CZAJKA, MAREK, Kazimierz, 1948, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny

236. CZAJKOWSKI, DARIUSZ, Antoni, 1964, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik

237. CZAPLICKI, KRZYSZTOF, Grzegorz, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

238. CZAPLIŃSKI, MAREK, Władysław, 1940, 44c, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie , dyrektor instytutu

239. CZAPOR, FRANCISZEK, Roman, 1964, 24b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, kierownik

240. CZARKOWSKI, ZBIGNIEW, Jan, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

241. CZARNECKI, JACEK, Jerzy, 1958, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, wójt

242. CZARNECKI, WOJCIECH, Jan, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

243. CZARNECKI, JAN, Józef, 1940, 47, OIRP Zielona Góra, adwokat

244. CZĄSTKIEWICZ, JAN, Wincenty, 1925, 47, OIRP Koszalin, radca prawny

245. CZERWIŃSKA, DANUTA, Stanisław, 1951, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły

246. CZERWIŃSKI, WITOLD, Wiesław, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

247. CZESZEJKO-SOCHACKI, MICHAŁ, Michał, 1961, 24a, Komenda Główna Policji, dyrektor

248. CZUBAK, MIROSŁAW, Stanisław, 1958, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny

249. CZYŻ, JÓZEF, Władysław, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

250. ĆWIEK, ZENON, Zenon, 1963, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

251. ĆWIK, JAN, Kazimierz, 1934, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

252. ĆWIKLIŃSKA, WALDEMAR, Kazimierz, 1954, 47, OIRP Poznań, radca prawny

253. ĆWIKOWSKA, BOŻENA, Henryk, 1950, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia

254. DALKA, JERZY, Kazimierz, 1956, 30, Prezes Rady Ministrów, dyrektor oddziału ZUS

255. DAMULEWICZ, JAN, Czesław, 1958, 47, Ministerstwo Sprawiedliwości, notariusz

256. DANIELAK, JERZY, Stanisław, 1959, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny

257. DANIELCZYK, TADEUSZ, Stanisław, 1957, 45, Kuratorium Oświaty Olsztyn, dyrektor szkoły

258. DANILUK, MAREK, Stanisław, 1952, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny

259. DAŃDA, ZYGMUNT, Franciszek, 1951, 32, Rada Miejska Świątniki, skarbnik

260. DAUTER, JACEK, Krzysztof, 1959, 46, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy

261. DAWIDOWICZ, JANUSZ, Edward, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

262. DĄBROWSKI, ANDRZEJ, Arkadiusz, 1946, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny

263. DEC, JAROSŁAW, Andrzej, 1968, 40, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej

264. DECHNIK, ZYGMUNT, Andrzej, 1950, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny

265. DEĆ, WIESŁAW, Ludwik, 1949, 40, Lubelski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej

266. DEMIRSKA, ELEONORA, Alfons, 1947, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły

267. DERKOWSKI, BOGDAN, Klemens, 1956, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły

268. DERWICH, PIOTR, Marian, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

269. DEYLE, UWE, Werner, 1960, 40, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, przewodniczący rady nadzorczej

270. DĘBICKI, JERZY, Stanisław, 1949, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny

271. DĘBSKI, ZBIGNIEW, Jerzy, 1963, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

272. DĘBSKI, JANUSZ, Jan, 1956, 47, OIRP Koszalin, radca prawny

273. DIDUCH, STANISŁAW, Władysław, 1947, 2,47, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na senatora radca prawny

274. DMOCHOWSKI, WŁADYSŁAW, Julian, 1926, 47, OIRP Wrocław, radca prawny

275. DOBIESZEWSKI, RYSZRAD, Władysław, 1952, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, burmistrz

276. DOBOSZ, GRZEGORZ, Władysław, 1952, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

277. DOBROSIELSKI, ADAM, Edward, 1957, 22, NIK, pracownik NIK

278. DOBROWOLSKA, HALINA, Stanisław, 1951, 47, OIRP Wrocław, radca prawny

279. DOBOWOLSKA, GRAŻYNA, Janusz, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

280. DOBROWOLSKI, RYSZARD, Marian, 1934, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

281. DOBROWOLSKI, HENRYK, Ryszard, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

282. DOLATA, TADEUSZ, Bolesław, 1950, 47, OIRP Poznań, radca prawny

283. DOLIŃSKA, BARBARA, Kazimierz, 1942, 22, NIK, doradca techniczny

284. DOMAGALSKI, JÓZEF, Jan, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

285. DOMAGAŁA, ZDZISŁAW, Józef, 1968, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny

286. DOMAGAŁA, STANISŁAW, Józef, 1943, 47, OIRP Wrocław, radca prawny

287. DOMAŃSKI, GRZEGORZ EDWARD, Edward, 1942, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

288. DOMAŃSKI, LECH, Sylwin, 1961, 24B, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej

289. DOMARADZKI, WIKTOR, Stanisław, 1950, 40, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, członek zarządu

290. DOROPOWICZ, MAREK, Marian, 1962, 47, OIRP Kraków, radca prawny

291. DOROSZKIEWICZ, JERZY, Włodzimierz, 1948, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

292. DRABARCZYK, ANDRZEJ, Marian, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

293. DRABCZYK, ZOFIA, Ryszard, 1966, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny

294. DRABEK, ADAM, Gabriel, 1944, 44b, Instytut Chemii Przemysłowej, kierownik

295. DRAPACZ, ANDRZEJ, Stanisław, 1948, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny

296. DRĄŻYK, IRENEUSZ, Marian, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

297. DREWEK, TADEUSZ, Józef, 1952, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny

298. DROZD, RYSZRD, Andrzej, 1929, 47, ORA Lublin, adwokat

299. DROZD, JAROSŁAW, Stanisław, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

300. DROZD, STANISŁAW, Władysław, 1933, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny

301. DRZYMALIK, KRZYSZTOF, Jan, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

302. DUBIENIECKI, MAREK, Marceli, 1954, 47, ORA Gdańsk, adwokat

303. DUBIŃSKI, JERZY, Tadeusz, 1930, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła

304. DUCHNOWSKI, JAROSŁAW, Stanisław, 1958, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej

305. DUDA, WIESŁAW, Mieczysław, 1958, 40, Opolski Urząd Wojewódzki, przewodniczący rady nadzorczej

306. DUDA, JANUSZ, Józef, 1959, 40, Małopolski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej

307. DUDEK, KRZYSZTOF, Tadeusz, 1955, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny

308. DUJCZYŃSKI, ADAM, Albin, 1946, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

309. DULEWICZ, JÓZEF, Józef, 1945, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny

310. DYBCIO, DARIUSZ, Jerzy, 1959, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy

311. DYCH, KRZYSZTOF, Lech, 1961, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny

312. DYDYK, BOLESŁAW, Franciszek, 1959, 17,40,45, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny, członek rady nadzorczej, dyrektor szkoły

313. DYKIERT, RYSZARD, Aleksy, 1952, 17, Gminna Komisja Wyborcza w Filipowie, wójt

314. DYL, CZESŁAW MACIEJ, Jan, 1950, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny

315. DYLIK, MAREK, Czesław, 1958, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny

316. DYMIŃSKI, ZBIGNIEW, Jan, 1961, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny

317. DYNGOSZ, LUCJAN, Paweł, 1951, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny

318. DYŚKO, WIESŁAW, Kazimierz, 1953, 24b, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, komendant palcówki straży granicznej

319. DZBIK, JOANNA, Jan, 1961, 24a, Straż Graniczna, naczelnik

320. DZIAMARA, STEFAN, Stefan, 1957, 2,17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, kandydat na posła, radny

321. DZIATKO, APOLINARY, Józef, 1953, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny

322. DZIECHCIARZ, JÓZEF, Michał, 1950, 44b, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, dziekan

323. DZIUBICH, ROBERT, Klaudiusz, 1961, 40, Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu

324. EILMES, MAREK, Leon, 1941, 47, ORA Kraków, adwokat

325. EKLER, JAN, Michał, 1939, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

326. ERNST, ANNA, Jan, 1947, 24a, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, naczelnik

327. FABISIAK, KAZIMIERZ, Stanisław, 1951, 44c, Uniwersytet Kazimierza Wielskiego Bydgoszcz, dyrektor instytutu

328. FALANA, MARIAN, Witold, 1957, 47, ORA Częstochowa, adwokat

329. FALKIEWICZ, MAREK, Władysław, 1959, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik

330. FALSZEWSKA, BARBARA, Tadeusz, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

331. FEDORUK, TADEUSZ, Stanisław, 1957, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, wójt

332. FEDYCZAK, ZBIGNIEW, Roman, 1952, 44c, Uniwersytet Zielonogórski, dyrektor instytutu

333. FEDYK, WOJCIECH, Zbigniew, 1957, 24a, Prokurator Generalny, dyrektor

334. FELS, MARIA, Wiktor, 1942, 47, ORA Bydgoszcz, adwokat

335. FIBINGIER, IRENEUSZ, Stanisław, 1953, 24a, Urząd Lotnictwa Cywilnego, dyrektor

336. FICOŃ, ANDRZEJ, Jan, 1961, 17, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator

337. FIEDOROWICZ, STANISŁAW, Stanisław, 1957, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, wójt

338. FIGAT, ZBIGNIEW, Eugeniusz, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

339. FIGLARZ, ZBIGNIEW, Antoni, 1953, 17, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Nowy Sącz, radny

340. FILIP, SŁAWOMIR, Eugeniusz, 1963, 32, Rada miejska Nowe, sekretarz

341. FILIPIAK, ZYGFRYD, Walenty, 1940, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny

342. FILIPOWICZ, ANDRZEJ, Franciszek, 1952, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu

343. FINDEISEN, WŁADYSŁAW, Stanisław, 1926, 12, Prezes Rady Ministrów, członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

344. FINKOWSKI, MAREK, Zbigniew, 1952, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny

345. FIRKOWSKI, KRZYSZTOF, Ryszard, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

346. FISZER, JANUSZ, Witold, 1957, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

347. FIUK, GRZEGORZ, Władysław, 1958, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu

348. FLOREK, RYSZRAD, Grzegorz, 1949, 47, OIRP Lublin, radca prawny

349. FORCZEK, GRZEGORZ, Rafał, 1963, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny

350. FORDON, KAZIMIERZ, Bronisław, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

351. FRANCZYK, TADEUSZ, Stanisław, 1941, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny

352. FRASK, STANISŁAW, Jan, 1930, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny

353. FRASUNEK, LESZEK, Bogdan, 1954, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, wójt

354. FRĄCKOWIAK, BRONISŁAW, Leon, 1952, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny

355. FRELAK, JADWIGA, Marian, 1955, 32, Rada Miasta Mińsk Mazowiecki, sekretarz

356. FURMAŃSKI, WŁODIMIERZ, Zdzisław, 1950, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

357. GACA, JACEK, Stanisław, 1951, 24a, Ministerstwo Gospodarki, naczelnik

358. GAJKCZYK, ZBIGNIEW KAZIMIERZ, Ryszard, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

359. GAJDA, WALDEMAR, Karol, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

360. GAJDZICA, KAROL, Rudolf, 1945, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny

361. GAJECKI, MAREK, Andrzej, 1956, 47, OIRP Opole, radca prawny

362. GAJEK, ANDRZEJ, Edward, 1955, 24a, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, naczelnik

363. GAJOWNIK, JERZY, Bolesław, 1959, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny

364. GALICKI, ZDZISŁAW, Eugeniusz, 1943, 44c, Uniwersytet Warszawski, zastępca dyrektora instytutu

365. GALIŃSKI, ZDZISŁAW, Adam, 1931, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

366. GALOS, ZYGMUNT, Jan, 1932, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny

367. GALWAS, BOGDAN, Stanisław, 1938, 44b, Politechnika Warszawska, dziekan

368. GAŁĄZKA, ROBERT, Zygmunt, 1970, 47, OIRP Toruń, radca prawny

369. GAŁĘZIA, JERZY, Józef, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

370. GAPSKI, JAN, Edmund, 1955, 40, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej

371. GARBOŚ-JĘDRAL, GRAŻYNA, Andrzej, 1952, 47, OIRP Kielce, radca prawny

372. GARNYS, KAZIMIERZ, Marian, 1930, 47, ORA Warszawa, adwokat

373. GARTOWSKI, TOMASZ, Michał, 1960, 24a, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, dyrektor biura

374. GASEK, ZENON, Henryk, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

375. GAWEŁEK, ZBIGNIEW, Roman, 1962, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny

376. GAWĘDA, KRYSZTOF, Stefan, 1956, 24a, Ministerstwo Skarbu Państwa, naczelnik

377. GAWLICZEK, PIOTR, Herbert, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

378. GAWRYLAK, MAREK, Franciszek, 1964, 47, OIRP Lublin, radca prawny

379. GĄSIOR, ANIELA, Roman, 1957, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny

380. GĄSIOR, MARZANNA , Czesław, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Szczecin, dyrektor szkoły

381. GĄSIOR, JACEK, Andrzej, 1960, 24A, Główny Inspektor Pracy, zastępca dyrektora

382. GĄSIOROWSKI, WALDEMAR, Stefan, 1953, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny

383. GECEWICZ, RYSZARD, Mieczysław, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

384. GEMBARA, STANISŁAW, Jan, 1960, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny

385. GEORGE, TADEUSZ, Adam, 1962, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny

386. GERMAN, KONSTANTY, Włodzimierz, 1965, 24B, Podlaski Urząd Wojewódzki, komendant

387. GETKA, RYSZRD, Aleksander, 1946, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, protektor

388. GĘBSKI, JACEK, Bogusław, 1963, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu

389. GĘSICH, JAN, Stanisław, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

390. GIGOŃ, LESZEK, Tadeusz, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

391. GIL, JANUSZ, Teodor, 1951, 44c, Uniwersytet Zielonogórski, dyrektor instytutu

392. GILEJKO, LESZEK KAZIMIERZ, Bronisław, 1932, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła

393. GIWER, EUGENIUSZ, Leopold, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

394. GIŻOWSKI, SYLWIN, Michał, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

395. GLACEL, JAN, Donald, 1934, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

396. GŁADKOWSKI, KRZYSZTOF, Stanisław, 1962, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

397. GŁĘBOCKI, TEOFIL, Stefan, 1949, 47, ORA Rzeszów, radca prawny

398. GŁEBOCKI, KAROL, Andrzej, 1966, 24A, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, art. 4 pkt 24A

399. GŁOWA, ALBIN, Andrzej, 1960, 19, Ministerstwo Skarbu Państwa, autor audycji publicystycznej

400. GŁOWACKI, ANDRZEJ, Stanisław, 1948, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator

401. GŁOWACKI, MAREK, Marian, 1953, 45, Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, dyrektor szkoły

402. GŁUSZKOWSKI, STANISŁAW, Stefan, 1962, 45, Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, dyrektor szkoły

403. GNYSZKA, EDWRAD, Mieczysław, 1952, 47, Izba Adwokacka Wrocław, adwokat

404. GOCAŁ, EDWARD, Władysław, 1960, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny

405. GODYN, JANUSZ, Józef, 1949, 12, Kancelaria Prezydenta RP, prezes sądu najwyższego

406. GOGOLA, JAN, Feliks, 1959, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny

407. GOJNY, ROBERT, Witold, 1957, 47, ORA Bielsko Biała, adwokat

408. GOLA, EDWARD, Władysław, 1955, 17, Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach Pyrzyce, radny

409. GOLACHOWSKI, JAN, Kazimierz, 1952, 47, OIRP Wrocław, radca prawny

410. GOLCZAK, GRZEGORZ, Marian, 1961, 40, Lubuski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej

411. GOLDMAN, KRZYSZTOF, Wiesław, 1954, 24a, Główny Inspektor Pracy, inspektor pracy

412. GOLUCH, MAREK, Bolesław, 1967, 47, OIRP Lublin, radca prawny

413. GOŁASZEWSKI, WOJCIECH, Zdzisław, 1954, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik

414. GOŁEBIAK, MIROSŁAW, Wiesław, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

415. GOŁEBIOWSKI, RYSZARD, Michał, 1952, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny

416. GOSTORNSKI, MAREK, Bernard, 1951, 47, OIRP Koszalin, radca prawny

417. GÓRAL, URSZULA, Antoni, 1940, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radna

418. GÓRECKI, WACŁAW, Kazimierz, 1953, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny

419. GÓRKA, JERZY, Józef, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

420. GÓRNY, KAZIMIERZ, Stanisław, 1956, 47, OIRP Katowice, radca prawny

421. GÓRSKI, MACIEJ, Jan, 1944, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

422. GÓRSKI, KRZYSZTOF, Jerzy, 1956, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

423. GÓRSKI, PIOTR, Mieczysław, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

424. GÓRSKI, BOGDAN, Mikołaj, 1965, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny

425. GÓRSKI, DARIUSZ, Stanisław, 1944, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

426. GÓRSKI, ANDRZEJ, Władysław, 1953, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły

427. GÓRZYŃSKI, ANDRZEJ, Władysław, 1945, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny

428. GRABAREK, WIESŁAW, Józef, 1956, 47, Ministerstwo Sprawiedliwości, notariusz

429. GRAJKOWSKI, WŁODZIEMIERZ, Stefan, 1954, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny

430. GRĄDZIEL, JERZY, Zdzisław, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

431. GREFKIEWICZ, MARIAN, Aleksy, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

432. GREGORSKI, JANUSZ, Bolesław, 1964, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny

433. GREIFENBERG, JÓZEF, Augustyn, 1950, 32, Rada Gminy Gietrzwałd, skarbnik gminy

434. GRĘDZIŃSKI, WIESŁAW, Aleksander, 1949, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wójt

435. GRIEB, PAWEŁ, Franciszek, 1951, 44c, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, zastępca dyrektora

436. GROCHOLEWSKI, BOHDAN, Stanisław, 1947, 47, OIRP Lublin, radca prawny

437. GRON, TOMASZ, Aleksy, 1961, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator

438. GRONOWICZ, LESZEK, Jan, 1953, 17, Miejska Komisja Wyborcza Skoki, radny

439. GROSZ, ZBIGNIEW, Józef, 1947, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny

440. GRUCHAŁA, WIESŁAW, Stefan, 1947, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

441. GRUDZIEŃ, WŁODZIEMIERZ, Józef, 1958, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny

442. GRUSZKO, WŁODZIEMIERZ, Zbigniew, 1958, 45, Kuratorium Oświaty Kielce, dyrektor miejskiego szkolnego ośrodka sportowego

443. GRYC, WŁODZIEMIERZ, Włodzimierz, 1956, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

444. GRYCKO, JANUSZ, Mikołaj, 1953, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator

445. GRYGIEŁ, ZBIGNIEW, Józef, 1929, 47, OIRP Kielce, radca prawny

446. GRYGORUK, JAN, Bartłomiej, 1937, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny

447. GRYS, IWON, Tadeusz, 1948, 44c, Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Sączu, dyrektor instytutu

448. GRYZ, JERZY, Zygmunt, 1949, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła

449. GRZEGORCZYK, WALDEMAR, Marian, 1957, 22, NIK, pracownik NIK

450. GRZELAK, MIROSŁAW, Jan, 1959, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny

451. GRZELKA, JERZY, Edward, 1945, 47,40, OIRP Bydgoszcz, radca prawny, członek rady nadzorczej

452. GRZESIK, WŁADYSŁAW, nn, 1942, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny

453. GRZESZCZYK, JACEK, Tadeusz, 1964, 44c, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z-ca dyrektora instytutu

454. GRZEŚKOWIAK, IRENEUSZ, Józef, 1960, 24b, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej

455. GRZYB, IRENEUSZ, Mieczysław, 1963, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik

456. GRZYWACZ, ANDRZEJ, Wiesław, 1951, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny

457. GULIŃSKA-ALEKSIEJUK, DOROTA LUCYNA, Konstanty, 1968, 47, ORA Warszawa, adwokat

458. GUMIŃSKI, ADAM, Józef, 153, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny

459. GURA, RYSZRAD ROMAN, Roman, 1939, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny

460. GURBIERZ, TADEUSZ, Józef, 1946, 47, OIRP Katowice, radca prawny

461. GUTOWSKI, MAREK, Zdzisław, 1945, 47, OIRP Poznań, radca prawny

462. GUZ, TADEUSZ, Jan, 1944, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu

463. GUZIAŁ, ANDRZEJ, Edmund, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

464. HAJKOWICZ, GRZEGORZ, Ireneusz, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

465. HAKIEL, MIROSŁAW, Wiktor, 1961, 24a, Komenda Główna Straży granicznej, dyrektor

466. HALBER, ARNOLD JAN, Maurycy, 1929, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

467. HALIŻAK, MARIAN, Tadeusz, 1950, 44c, Uniwersytet Warszawski, dyrektor instytutu

468. HANKE, WOJCIECH, Janusz, 1954, 44c, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, zastępca dyrektora

469. HARAŃCZYK, ALEKSANDER, Józef, 1950, 47, OIRP Lublin, radca prawny

470. HARASIMOWICZ, SŁAWOMIR, Zygmunt, 1961, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

471. HARASIMOWICZ, HUBERT, Augustyn, 1963, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy

472. HARDEJ, WALENTY, Jan, 1947, 11, Ministerstwo

powered by QuatroCMS