O nas
Nowe
Felietony
Artykuły
Kurier Święt.
Kronika 2018
Historia
Kalendarz
Galeria
Antyreklama
Kontakt
Polecamy
Forum
Archiwum
  
Artykuły »  lista artykułów » P. Opozda: Polityczne bałwochwalstwo
Treść artykułu:

Polityczne bałwochwalstwo

 

Jest hańbą, że względy komercyjne, czy interesy polityczne, mogą być przyczyną dyskredytowania pamięci Jacka Kuronia.
Jacek już nie może się bronić.
Plugastwo rzucone w niego uderza we wszystkich tych, którzy swój los i wolność oddali niepodległej i demokratycznej Polsce.
Atak na Jacka jest próbą pomówienia wszystkich naszych środowisk. Dość tego!

Donosiciele, a także ci, którzy w godzinie próby nie mieli czasu, albo odwagi, a dziś szukają tanich usprawiedliwień dla swego tchórzostwa, lub wyrachowania, niech zamilkną!

 

Rozumiem, że sygnatariusze powyższego apelu (www.sws.org.pl) odnoszą się w ten sposób do informacji prasowych o „politycznych kontaktach" Jacka Kuronia z bezpieką w drugiej połowie lat 80 - tych. Oczywiście, gdyby rokowania takie prowadził któryś z biskupów, czy nawet zwykły święty, historycy i dziennikarze otrzymaliby jedynie pouczenie o wymogu obiektywizmu. Rzecz dotyczy jednak niepokalanego od zawsze Jacka. Święci Pańscy mogli mieć przykre, a nawet zbrodnicze epizody, ale alternatywny święty laicki - NIGDY!

Otwarta postawa Wałęsy, czy rozgrywających „salonowców" nie była chyba wówczas czymś odosobnionym. Przypomnę w tym miejscu, co dwa lata temu pisałem o owym „dialogowym odchyleniu":

„(...)Powoli dojrzewałem do przekonania, że bardzo wielu liderów opozycji (i laickiej, i tzw. niepodległościowej) miało swoje co najmniej „towarzyskie"(?) łącza z aparatem władzy. W przypadku Moczulskiego podejrzewaliśmy jakąś podwójną grę, podyktowaną wszakże „wyższymi względami". Podczas wspomnianej we wstępie IPN - owskiej sesji wspominkowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w październiku br. przedstawiciel IPN z Rzeszowa pośrednio zapytał mnie, „czy nie czuliśmy się manipulowani przez SB?", myśląc zapewne o problemach lustracyjnych Moczulskiego. Odpowiedziałem mu wówczas, że inspirującym motywem naszego zaangażowania w działalność Konfederacji był tradycyjnie pojmowany obowiązek, swego rodzaju konieczność chwili i choćby dlatego wyrażaliśmy często dystans wobec warszawskiej centrali, przejawiający się min. w niepodporządkowaniu się decyzji o zawieszeniu działalności, co obecny na sali pan Przewodniczący może potwierdzić. Moczulski potwierdził moje słowa zdecydowanym ruchem głowy.

Słysząc dziś pełne goryczy i zawodu „żale" Konfederatów, do powyższej odpowiedzi dodałbym jeszcze upomnienie, aby byli bardziej powściągliwi w wyrażaniu „wstydu" i „ubolewania" z przynależności do organizacji, której liderami byli Moczulski i Król. Taki rodzaj „wstydu" godzi w pamięć i dobre imię bardzo wielu Konfederatów. Czy fakt współpracy z bezpieką Wałęsy, Jurczyka i wielu innych liderów związkowych wykorzystywany jest do analogicznych zarzutów wobec „Solidarności"? Szanujmy więc swoją pamięć, ale i nie bójmy się prawdy - tylko ona może nas "wyzwolić" z politycznego bałwochwalstwa, do dnia dzisiejszego pustoszącego nasze życie publiczne. Polacy niczym prymitywni hazardziści ciągle obstawiają jakieś (często wręcz żałosne) „figury" - Lecha, Leszka, Olka, itd.

(„Zwierzenia terrorysty", 2004)

 

I cytat drugi z „Archiwalnego postscriptum", powstałego po zapoznaniu się z fragmentami ubeckich archiwaliów w 2005r.:

 

„(...)wizytującego Lublin w listopadzie 1986 r. Leszka Moczulskiego „zatrzymano i przewieziono do gmachu WUSW". Tu, w trakcie rozmowy(!) Moczulski stwierdził (zacytowano wypowiedź):

Działalność w ramach KPN będzie kontynuowana. Organizacja rozrasta się i liczy aktualnie ok. 80 tys. członków . Wśród tych członków są młodociani (nie przekraczający 14 roku życia (na których po odpowiednim przygotowaniu można w przyszłości będzie liczyć ). Mając na uwadze wiek członków oraz weryfikację ich na II Kongresie KPN w grudniu 1984 r. podjęto decyzję o zawieszeniu wydawania legitymacji i wprowadzono nowe pojęcie członkostwa, a m.in. członek uśpiony, członek bierny i członek rzeczywisty". I dalej mamy już ubeckie streszczenie wypowiedzi Moczulskiego:

Od września br. L. Moczulski jak i osoby skupione przy nim dążą do tworzenia nowych członków organizacyjnych KPN w postaci skonfederowanych filii, stowarzyszeń, itp. W trakcie rozmowy wymieniony stwierdził, że poza nim podobne spotkania na terenie kraju odbywa min. K. Król.

Z wypowiedzi L. Moczulskiego można wnioskować, że czuje się on zagrożony jako szef KPN aktywnością K. Króla, który w najbliższym czasie ma w tym celu przyjechać do Lublina. Na zakończenie rozmowy ostrzegawczej z L. Moczulskim poinformowano go, że prowadzi on działalność niezgodną z prawem..."

Cytując ową wypowiedź, daleki jestem od interpretowania jej w kategoriach „donosu" - a nawet więcej - staram się zrozumieć intencje...

Czy jednak ubecki gabinet jest odpowiednim miejscem do tego typu „wykładu"? Uwzględniając ów mitomański i „o t w a r t y" styl Moczulskiego ciarki po mnie przechodzą, bo wyobrażam sobie, co też mógł IM naopowiadać o nas, tzw. "fakcji rewolucyjnej" (oczywiście nie jako TW, bo z tym chyba skończył w połowie lat 70 - tych, ale POLITYK JAWNIE DZIAŁAJĄCEJ PARTII.!!! Wałęsa i Moczulski - jacy oni są do siebie podobni: obaj „zarażeni" otwartością na SB w jej ponurych gabinetach, obaj pyszni aż do granic śmieszności..."

Piotr Opozda

 

P.S.

Poniżej publikujemy list otwarty w obronie miesięcznika "Arcana" oraz pracowników Instytutu Pamięci Narodowej:

 

 

W obronie historyków z IPN

 

W ostatnich dniach w rozmaitych listach otwartych oraz wypowiedziach pojawiły się opinie, które dyskredytują rzetelne prace naukowe nad historią PRL. Postuluje się ścisłą kontrolę akt Instytutu Pamięci Narodowej, co oznacza ograniczenie dostępu do nich opinii publicznej. Merytoryczną dyskusję zastępuje się inwektywami wobec historyków. Przewrotnie przywołuje się przy tym wartości przyświecające Polakom walczącym z komunizmem.

Historii opozycji antykomunistycznej i "Solidarności" nie mogą zaszkodzić ani naukowe badania źródeł ani wynikające z nich poszerzanie wiedzy o przeszłości. Dzieje antytotalitarnego oporu są własnością milionów Polaków, a nie jednej towarzyskiej czy politycznej koterii uzurpującej sobie prawo do decydowania, które wątki narodowej przeszłości należy upowszechniać, a które przemilczać.

Lista sygnatariuszy listu w obronie Instytutu Pamięci Narodowej i dwumiesięcznika "Arcana" do 5 września br.:

Piotr Augustynek, operator, producent telewizyjny, Maciej Beiersdorf, dyrektor Muzeum Historii Fotografii, Kraków. Piotr Bąk, współtwórca niezależnego ruchu harcerskiego 1980-1989, burmistrz Zakopanego, dr hab. Włodzimierz Bernacki, historyk myśli politycznej, politolog, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, dr Leszek Biały, Warszawa, Jerzy Biernacki, niezależny publicysta, Piotr Błaszkowski, Ryszard Bocian, działacz KPN, Kraków, Teresa Bochwic, dziennikarz, Warszawa, Dorota Boreczek, więzień okresu stalinowskiego, Bytom, Krystian Brodacki, dziennikarz, Kraków, Adam Borowski, współzałożyciel i działacz MRK"S" (Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu "Solidarności"), Warszawa, prof. Zbigniew Chłap, założyciel i działacz NSZZ "Solidarność" Akademii Medycznej i Państwowego Szpitala Klinicznego, Kraków, Marek Jan Chodakiewicz, historyk, USA, Jadwiga Chmielowska, dziennikarz, pracownik naukowy Akademii Polonijnej w Częstochowie, przewodnicząca Komitetu Wykonawczego Solidarności Walczącej, prof. Marek Czachor, Politechnika Gdańska, fizyk teoretyk, w sierpniu 1980 r. sygnatariusz deklaracji założycielskiej NZS, działacz Solidarności Walczącej, więzień polityczny, Magdalena Czachor, polonista, w sierpniu 1980 r. przedstawiciel MKS w Stoczni Gdańskiej, więzień polityczny, Alina Czerniakowska, autorka filmów dokumentalnych, Warszawa, Andrzej M. Czyżewski, doradca prawny oddziałowego Zarządu Regionu Gdańsk NSZZ "Solidarność" w Kwidzyniu i Malborku, pełnomocnik Prezydium Zarządu Regionu Gdańsk NSZZ "Solidarność", czł. Rady Narodowej RP w Londynie, powołany decyzją z 12 IV 1986 r., Hamburg, Niemcy, Janusz Dakowicz, Barbara Cholewa-Dakowicz, Artur Dmochowski, dziennikarz, historyk, prof. zwyczajny dr hab. Mirosław Dakowski, Warszawa, Ewa Dałkowska, aktorka, Warszawa, dr Wojciech Drelicharz, adiunkt w Instytucie Historii UJ, prof. Maria Dzielska, Instytut Historii UJ, Kraków, Lech Dziewulski, artysta plastyk, działacz "Solidarności", Kraków, prof. Piotr Franaszek, dyrektor Instytutu Historii UJ, Kraków, Andrzej Garapich, biolog, b. działacz NZS, Kraków, prof. Tomasz Gąsowski, Instytut Historii UJ, prezes Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków, Mieczysław Gil, współzałożyciel i działacz "Solidarności" w Nowej Hucie, przewodniczący MKZ NSZZ "Solidarność" w Krakowie, poseł na Sejm RP, Stanisław Gil, czł. władz "Solidarności" w Olkuszu 1980-1981, w stanie wojennym czł. RKK, Szymon Goździk, Władysław Grodecki kartograf, podróżnik, Kraków, Andrzej Hardek, Radio Pomost, Supprise, Arizona, USA, Piotr Hlebowicz, działacz polonijny, czł. Solidarności Walczącej, współtwórca Wydziału Wschodniego SW, czł. Czeczeńskiego Ośrodka Informacyjnego w Krakowie, Walter Hofman, red. nacz. internetowej witryny "LiterAkcja" USA, Wacław Holewiński, wiceprezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Warszawa, Jacek Jagiełka, przewodniczący zarządu MKZ Katowice NSZZ "Solidarność" 1980-1981, Piotr Jakucki, redaktor naczelny tygodnika "Nasza Polska", Warszawa, Tadeusz Jaskólski, więzień polityczny 1985-1987 Bydgoszcz, Sydney, Australia, Krystyna Juchniewicz-Misiak, Australia, Jacek Karnowski, dziennikarz, Wiadomości TVP, Ryszard Kapuściński, Klub Gazety Polskiej, Krzysztof Kawęcki, wiceprzewodniczący Ruchu Patriotycznego, Ewa Kaźmierska, Warszawa, Jacek Klaś, koordynator australijskiej grupy emigracyjnej, Australia, Danuta Kędzierska-Sadowska, działaczka opozycji antykomunistycznej od 1978 roku, Gdańsk, Krzysztof Kłopotowski, Rafał Kobylański, Krzysztof Koehler, poeta, historyk literatury, Mirosław Kokoszkiewicz, publicysta, Częstochowa, mgr inż. Tadeusz Koliński, Gdynia, Piotr Jan Kopiński, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Genoterapii, Collegium Medicum UMK, Toruń, prof. Jacek Koronacki, zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji, Warszawa, Jan Ludwik Koss, Grzegorz Andrzej Kozłowski, robotnik, uczestnik opozycji antykomunistycznej, 1982-1989; aresztowany 1982; uczestnik m.in. Trójmiejskiej PMW, WiP, LDPN; uczestnik strajku sierpniowego 1988 w GSR im. Józefa Piłsudskiego; Gdańsk, Jan Krusiński, szef Radia Solidarności Walczącej, Wrocław, Ewa Kubasiewicz-Houee, polonistka, czł. władz Solidarności Walczącej, w stanie wojennym skazana na 10 lat więzienia, dr Janusz Kutyba, przewodniczący NSZZ "Solidarność" AM i PSK w Krakowie 1980-1989, Zenon Kwoka, politolog, Gdańsk, Tomasz Lenczewski, Warszawa, Tomasz Liese, były działacz Akcji na rzecz Kościoła w RiTV 1979-1981, Mieczysław Łaba, robotnik, działacz "Solidarności" z Sokołowa Podlaskiego 1980-1989, Hanna Łukowska-Karniej, działaczka i członek Rady Programowej Solidarności Walczącej, Wrocław, Paweł Łuczyński, Przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Adam Macedoński, artysta plastyk, założyciel Instytutu Katyńskiego w Polsce w 1978 r., Kraków, Ryszard Majdzik, działacz opozycji antykomunistycznej, Kraków, Robert Majka, radny miasta Przemyśla, Marcin Mamoń, dziennikarz, reżyser filmowy, Wojciech Marchewczyk, założyciel i wydawca "Hutnika" oraz Biblioteki Obserwatora Wojennego, więzień polityczny, Kraków, Bartłomiej Marianowski, uczeń LO, Sosnowiec, Aleksander Markowski, artysta malarz, Częstochowa, Stanisław Markowski, artysta fotografik, autor muzyki do hymnu "Solidarności", Kraków, o. Krzysztof Mądel, jezuita, teolog, publicysta, Kraków, Kazimierz Michalczyk, czł. Krajowej Komisji Historycznej pierwszej "Solidarności", Berlin, Niemcy, Tomasz Miernowski, producent filmowy, Warszawa, dr Paweł Milcarek, red. "Christianitas", Brwinów k. Warszawy, o. Andrzej Miszk, jezuita, absolwent filozofii UJ, red. portalu www.tezeusz.pl, Elżbieta Morawiec, krytyk teatralny, publicystka, Kraków, dr Kornel Morawiecki, założyciel Solidarności Walczącej, Wrocław, Piotr Naimski, współzałożyciel KOR, Warszawa, prof. Barbara Niemiec, działaczka małopolskiej "Solidarności", mecenas Jan Olszewski, obrońca w procesach politycznych, premier RP w latach 1991-1992, Piotr Opozda, nauczyciel historii; działacz niepodległościowy, w latach 80. więzień polityczny, Krzysztof Owczarek, współzałożyciel "Solidarności" w NZPS w Nowym Targu, 1980-1989, Stanisław Palczewski, ZWMP-WiS, ROPCiO, KPN, POKiN, Kraków, Janusz Pawłowski, Warszawa, red. Marek Popowicz-Watra, Krystyna Popowicz-Watra, prof. Jan Prokop, historyk literatury i idei, Akademia Pedagogiczna, Kraków, Piotr Rachtan, dziennikarz, Warszawa, Wojciech Reszczyński, dziennikarz, Warszawa, Dobrosław Rodziewicz, publicysta, współautor radiowego cyklu dokumentalnego "Prawo i Pamięć", w latach 1980-1981 uczestnik inicjatywy "Radio NZS", prezes zarządu "Radia Kraków" SA, Adam Roliński, bibliotekarz, bibliograf i badacz drugiego obiegu, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Biblioteka Jagiellońska, Kraków, Zbigniew Rutkowski, red. naczelny "Wolna Polska", Poznań, Mirosław Rymar, koordynator Ruchu Rodaków - mieszkańców świata, Brisbane, Zbigniew Rzeźnik, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, kapelan "Solidarności", Paweł Sabuda, działacz opozycji niepodległościowej w latach 80., Piotr Semka, dziennikarz, publicysta, Warszawa, Anna Shen, Tajwan, Jacek Smagowicz, działacz opozycji, członek KK "Solidarności", dr Janusz Smołucha, Instytut Historii UJ, Kraków, prof. Stefan Sokołowski, Wydział Chemii UMCS, Lublin, Jacek Sommer, "Wolny Związkowiec" Mittal Steel Poland SA, Andrzej Słowiik, działacz NSZZ "Solidarność", Łódź, Andrzej Stawiarski, dziennikarz, prezes oddziału krakowskiego SDP, Renata Ster, Klub "Gazety Polskiej", dr Jarosław Stolicki, Instytut Historii UJ, Kraków, Tomasz Strzyżewski, w 1977 roku wywiózł z PRL tajne instrukcje cenzury komunistycznej, opublikowane jako "Czarna księga cenzury"; od końca lat 70. i w 1. poł. lat 80. prowadził Biuro Informacyjne KPN w Szwecji, łącznik między kierownictwem KPN a RWE; czł. Stowarzyszenia Wolnego Słowa, dr Joanna Szarkowa, historyk, Kraków, Piotr Szczepanik, piosenkarz, Andrzej Szkaradek, współzałożyciel i działacz małopolskiej "Solidarności" 1980-2006, Józef Szyler, Mielec, mgr inż. Jerzy Tatol, Radom, Ryszard Techmański, Sydney, Tomasz Triebel, uczeń LO, Sosnowiec, Jacek Trznadel, poeta, historyk literatury, Konrad Turzyński, Toruń, Krzysztof Wyszkowski, współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, Gdańsk, Grażyna Walendziak, red. "Akcentu Polskiego" w Melbourne, Anna Walentynowicz, działaczka Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, współzałożycielka NSZZ "Solidarność", dr Anna Waśko, Instytut Historii UJ, Kraków, Maciej Wąż, działacz "Solidarności" z Sokołowa Podlaskiego 1980-1981, Leonardas Wilkas, tłumacz, Kraków, Paweł Witkowski, działacz Studenckiego Komitetu Solidarności 1977-1980, Kraków, Wojciech Wiśniewski, dziennikarz i publicysta, były podziemny wydawca, więzień, polityczny w stanie wojennym, autor bibliografii drugiego obiegu, Kraków, Marcin Wolski, pisarz, Jerzy Zacharko, współzałożyciel NSZZ "Solidarność" w Zakopanem 1980-1989, Bogdan Zalewski, dziennikarz, Jerzy Zalewski, reżyser filmowy, Warszawa, Tadeusz Ziegler, inżynier metalurg, Melbourne, Australia, Marek Zieliński, Warszawa, Marek Zieliński, krytyk literacki, Warszawa, prof. Zofia Zielińska, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Artur Zawisza, poseł PiS do Sejmu RP, Konrad Brożek, działacz opozycyjny lat 80., dr Rafał Żebrowski, historyk, Warszawa, Wiktor A. Żółciński, Radio Pomost, Phoenix, Arizona, USA, Waldemar Żyszkiewicz, publicysta "Tygodnika Solidarność". r

Akcja zbierania podpisów trwa nadal. Podpisy można składać, wysyłając deklarację poparcia dla akcji na adres emailowy: list2006@onet.eu

Akcja zainicjowana przez Stanisława Markowskiego, artystę fotografika, autora muzyki do Hymnu "Solidarności" i Adama Macedońskiego, artystę plastyka, m.in. założyciela Instytutu Katyńskiego w Polsce w 1978 roku

powered by QuatroCMS