O nas
Nowe
Felietony
Artykuły
Kurier Święt.
Kronika 2018
Historia
Kalendarz
Galeria
Antyreklama
Kontakt
Polecamy
Forum
Archiwum
  

KWMO - WUSW W LUBLINIE


(Z-ca Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB o 1983) Szef WUSW ds. SB na woj. lubelskie: płk. mgr Henryk KAMIŃSKI (1980);

ppłk. mgr Aleksander CHODOROWSKI (1982);

Zdzisław KUŁAGA (sierpień 1985);

płk. mjr Antoni KOWALSKI (4-04.1989).

Starszy Inspektor przy Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego ds. SB:

Inspektorat Analityczny przy Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego ds. SB:

Starszy Inspektor Kierownictwa SB ds. Departamentu I:

Wydział Ogólny KW MO, Naczelnik: ppłk. Krzysztof Kęcik (dokument z 1981 r.).

WYDZIAŁ II - kontrwywiad

Sekcja I -

Kierownik:

WYDZIAŁ - III - opozycja

Naczelnik: kpt. Kazimierz NIEWĘGŁOWSKI (listopad 1976);

ppłk. J. DUDZIAK (22.03.1977), podpisywał w, SOR „Organizatorzy" (1977);

ppłk. Witold MARYŃCZAK lub MARCZAK (1982), SOR „Dublerzy" dot. pisma pt. „Słowo i Czyn", (1982 r. wraz z kom. Chodorowskim podpisywał SOR „Dublerzy" przeciwko PRO - KPN) ;

Mjr KOŁODZIEJCZYK (...);

mjr. mgr Lucjan FIGIEL (22.03.1988);

Z-ca Naczelnika: mjr mgr Roman SZADY (1982);

mjr mgr Zdzisław GAŁĄZKA (02.08.1988);

Sekcja I

Kierownik:

Sekcja II

Kierownik:

Sekcja III

Kierownik:

Sekcja IV

Kierownik:

Sekcja V

Kierownik: kpt. Tadeusz KOSZAŁKA (1981), oficer prowadzący TW „Maria";

Sekcja nie znana:

st. szer (1982), chor. (1986) Leszek TRĄBKA, syn ppłk Ryszarda TRĄBKI,zastępcy naczelnika Wydz. IIIA, zaangażowany w zwalczanie KPN; por. MAŁECKI (...), oficer prowadzący TW „Gołębiowskiego"; mł. chor. ROCZNIAK (...), SOR „Dublerzy" dot. grupy Piotra Opozdy i SOR „Konfederaci" (1979-1982); mjr KOŁODZIEJCZYK (1986); chor. Zygmunt NIECZAJ (1982); Marian CIESZKO, inspektor operacyjny (...); kpt. Antoni OLSZOWY (1982), SOR „Narodowcy"; por. M. GRĄDEK (1979-1982); por. M. BRZUSKA (1979-1982); ppor. T. BURZYŃSKI (1979-1982); kpt. Marian LESZCZYŃSKI (1979-1982); st. szer. B. MOSOŃ (1979-1982); Kazimierz NIEWĘGŁOWSKI (...); ppor. Z. WOLSKI (1989 ), SOR „Konfederaci II"; por. J. KAIM (1982) zajmował się Pol. Ruchem Oporu - SOR „Dublerzy"; kpt. K. ŻYBURA (w notatce służbowej informuje SB o ulotce przyniesionej przez syna ze szkoły); ppor. A. PIOTROWSKI (...), oficer prowadzący „Agnieszki", „Ewy" „Koraba" (ten ostatni ze środowiska endeckiego); ppor. Kazimierz BARWICKI (...) oficer prowadzący TW „Barbary";

WYDZIAŁ - IV - Kościół, liczba funkcjonariuszy - 71 (1981)

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika: mjr E. WITUCH (1981 - 1982); mjr mgr Wacław DOMAŃSKI (1983), kontroluje KIK - SOR „Aktywiści", poprzednio w Gdańsku zajmował się RMP - Sekcja III Wydz. III;

Sekcja I

Kierownik:

Sekcja II

Kierownik: por. Antoni BOGUSZ (...);

por. /kpt. (od 1977) Aleksander WILK, st. inspektor (1977), prowadził SOR „Organizatorzy" dot. Piotra Opozdy (4 maja 1977-1978), prowadził SOR „Organizator" (1980-1981), którego celem było „prowadzenie poprzez wybrane osobowe źródła informacji do kompromitacji w środowisku studentów osób zaangażowanych w działalność antysocjalistyczną". „Wybrane OZI to: TW „Didi - Valla", TW „Hiszpan", TW „Stanisław", TW „Leszek", TW „Witold" oraz TW „Kazimierz" i TW „Jurek" (od 1985 roku);

sekcja nie znana:

por. J. BUDZYŃSKI (...); ppor. L. BUDKA (...); kpt. A. SIERADZKI (...) kontroluje KIK - SOR „Aktywiści", poprzednio w Gdańsku zajmował się RMP - Sekcja III Wydz. III; kpt. T. WYSKOK (...), kontroluje KIK - SOR „Aktywiści", poprzednio w Gdańsku zajmował się RMP - Sekcja III Wydz. III;

TW „Janusz", TW „Piotr", TW „Jankowski" donoszą o członkach Zarządu KIKu, TW „Spokojny - Ryszard Gajewski.

WYDZIAŁ IIIA (od 1 stycznia 1979)/WYDZIAŁ V (od 7 listopada 1981) - przemysł („Solidarność")

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika: ppłk Ryszard TRĄBKA (1982), oficer prowadzący TW „Józef" rozpracowującego Polski Ruch Oporu (KPN);

Sekcja I

Kierownik:

Sekcja II

Kierownik:

Funkcja? por. R. OLIWIER (nieczytelne) (20.10.1984)

WYDZIAŁ VI - rolnictwo (S RI)

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika:

Sekcja I

Kierownik:

Sekcja II

Kierownik:

Sekcja nie znana:

ppor. Piotr SENK, inspektor (1985), prowadził SOS „Działacz" (1985) dot. Piotra Opozdy; TW „J", Konsultant „Józef", TW V 1, KO „Władek" - konfidenci w lubelskich zakładach mięsnych skierowani do inwigilowania Piotra Opozdy;

INSPEKTORAT II (EKSPOZYTURA BIURA STUDIÓW)

Personel:

RUSW:

Lublin III: por. J. JAWORSKI prowadził SOR „Libra" (dot. LDP"N", Heleny Ciechomskiej) w okresie 1 kwietnia 1985 - 19 stycznia 1990 roku:

st. szer. Czesław DĄBROWSKI meldował o sytuacji w Zakładach Mięsnych w 1986 r.;

WYDZIAŁ ŚLEDCZY

Naczelnik: ppłk. mgr M. JASTKOWIAK (1982 - 1983);

Z-ca Naczelnika:

Personel: por. Andrzej GWIAZDA junior (...); por. BIAŁEK(?) funkcja nieznana (..); por. Andrzej GLEŃ (...), SOR „Dublerzy", PRO (1982 i później); por. J. GAŁKA (...); kpt. Stanisław SZACOŃ (...); ppor. Andrzej UJMA, inspektor (...);

Grupa operacyjna ds. internowania

Samodzielna Sekcja A - kryptografia

WYDZIAŁ „B" - obserwacja

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika:

Sekcja hotelowa

Kierownik:

Sekcja ds. specjalnych

Kierownik:

Sekcja obserwacyjna

Kierownik:

Sekcja ds. wywiadów i ustaleń

Kierownik:

WYDZIAŁ „C" - archiwa

Naczelnik:

Z-ca Naczelnika:

Sekcja I - ewidencja aktualnych i wyeliminowanych zainteresowań, sprawdzania w kartotece, analizy i opracowania

Kierownik:

Sekcja II - opiniowanie osób, udzielanie informacji

Kierownik:

Sekcja III - archiwum

Kierownik: kpt. (od 1980 r. mjr) Jan SEKUŁA, kierownik kartoteki Komendy Lubelskiej;

WYDZIAŁ „T" - PT, PP, TP

WYDZIAŁ „W" - kontrola korespondencji, rozpoznanie nastrojów społeczeństwa

Grupa „W" - realizacja zadań poza miastem wojewódzkim

WYDZIAŁ PASZPORTÓW

WYDZIAŁ INSPEKCJI

Samodzielne stanowisko ds. ochrony przemysłu:

Skorzystaliśmy z fragmentu opracowania „Czerwona pajęczyna" autorstwa J. Darskiego, zamieszczonego na stronach jego portalu http://www.abcnet.com,pl/ Naszych czytelników prosimy o uzupełnianie powyższych danych


powered by QuatroCMS