O nas
Nowe
Felietony
Artykuły
Kurier Święt.
Kronika 2018
Historia
Kalendarz
Galeria
Antyreklama
Kontakt
Polecamy
Forum
Archiwum
  

Jubileusz lubelskiej Konfederacji

(zdjęcia: Piotr Wach)

Uroczystości 30 rocznicy zawiązania Konfederacji Polski Niepodległej na Lubelszczyźnie rozpoczęła Msza świętą za zmarłych i żyjących członków KPN w Kościele Ducha Świętego przy Krakowskim Przedmieściu, którą o godz. 12 koncelebrował ks. Paweł Szymański. Na Mszy św. Konfederaci zjawili się dosyć licznie. Kaznodzieja mówił, że mimo różnorakich ułomności w naszym życiu społecznym i politycznym powinniśmy dziękować Opatrzności za dar wolności i niepodległości. Istotną cegiełkę w tej budowli mają konfederaci.

Rocznicowa Msza święta w Kościele Ducha Świętego

Po Mszy świętej miały miejsce pierwsze koleżeńskie spotkania, niekiedy po ćwierćwieczu…

Od godziny 16 uroczystości kontynuowano w Domu Kultury „Bronowice”.
To właśnie w tym klubie za sprawą ówczesnego kierownika p. Kazimierza Leśniewskiego spotykali się konfederaci przed stanem wojennym (po raz ostatni in corpore przed północą 12 grudnia 1981r….


Pani Teresa Wysocka, Bogdan Sakowicz i Tadeusz Koprowski
Zebrani rozpoczęli uroczystości odśpiewaniem Marsza I Brygady, a kolejne wydarzenia uświetnił akompaniament młodego lubelskiego artysty Dariusza Kwiatkowskiego.

Na otwartej wystawie archiwaliów zaprezentowano zdjęcia z działań lubelskiej opozycji antykomunistycznej jak również oryginały wydawnictw autorstwa KPN – owców, m.in. "Gazetę Polską", "Pobudkę", "Słowo", "Przegląd KPN", „Goniec”, „Szaniec”, itp.

Zebrani wysłuchali wykładów dr. Jerzego Adamczuka - historyka i działacza środowiska niepodległościowego na temat analogii czynu piłsudczyków z okresu I wojny światowej do działań KPN.
Następnie Beata Białek /w oparciu o materiały do pracy doktorskiej o historii KPN na Lubelszczyźnie/ zreferowała stan wstępnej (niekompletnej) kwerendy materiałów IPN na temat działań SB wobec lubelskiej KPN. (praca w załączniku)
Warto w tym miejscu nadmienić, iż zachowało się sporo materiałów komunistycznej bezpieki z okresu 1979-1984 natomiast z lat późniejszych około 75 % zasobów SB odnośnie zwalczania KPN obszaru IV w dalszym ciągu nie odnaleziono.

Podczas spotkania odbyła się też autorska prezentacja książki Piotra Opozdy pod tytułem "Bez aliansów. Przyczynek do historii Konfederacji Polski Niepodległej na Lubelszczyźnie".

Całość uroczystości prowadził Andrzej Rux, który zarysował także szczególną rolę studentów KUL w zakładaniu struktur KPN w innych częściach Polski m.in. w Wielkopolsce.


Pani Aleksandra Choma - Jusińska, Andrzej Rux (z prawej) i Andrzej Nowak
Przybyła z Bydgoszczy Teresa Koprowska (również b. studentka KUL) barwnie opisała sposoby organizowania poligrafii KPN w Lublinie, Bydgoszczy, Poznaniu i pod Warszawą. Powielacze otrzymywała od kresowiaka z Bydgoszczy, pracującego przy ich konserwacji. Drukarnie organizowane przez Teresę pracowały w kraju także dla potrzeb ROPCiO, NZS, RMP, NSZZ „Solidarność” itp.

Janusz Rożek – legendarny przywódca chłopski z Lubelszczyzny, wspominał realia pracy opozycyjnej w latach 70-tych, w tym KPN i Komitetu Samoobrony Chłopskiej. Wezwał wszystkie środowiska patriotyczne do współpracy ponad podziałami dla ochrony wolnej Polski.
Janusz Rożek. W głębi Cezary Wach i Piotr Opozda
W spotkaniu wzięli udział liczni działacze opozycji niepodległościowej na Lubelszczyźnie:

Z Poznania przyjechał m.in. Henryk Rychlewski, z Warszawy Paweł Baca, Andrzej Bihta, ze Śląska – Adam Słomka.

Uroczystość miała charakter otwarty dla wszystkich działaczy KPN z lat 1979 -1989. Nie zapraszano przedstawicieli mediów i urzędników, w ten sposób starając się nadać spotkaniu charakter jak najmniej nadęty. Kierownik Klubu – Pani Aleksandra Choma – Jusińska oraz Panie z nią współpracujące, wykonały olbrzymią pracę, choćby w wykonanie wernisażu. Dziękujemy!
otwarcie wystawy dokumentującej działalność lubelskiej KPN

Spotkanie po latach (od lewej: Leszek Czarnecki, Darek Biernacki, Wojciech Wójtowicz, itd.)


Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Wydanie I, Kraków 2009

Dystrybucja: zamówienia prosimy kierować na adres elektroniczny:opozda57@wp.pl

APEL

Grupy inicjatywnej lubelsko – świętokrzyskiego środowiska Konfederatów Polski Niepodległej o przypomnienie współczesnego Czynu Niepodległościowego.

70 lat temu rozpoczął się okres długotrwałego zniewolenia Polski przez niemiecki nazizm i sowiecki komunizm. Obok tej tragicznej rocznicy rok 2009 przypomina również o jaśniejszych kartach naszej najnowszej historii. W czerwcu 1979 roku przybył z pierwszą pielgrzymką do ojczyzny papież Jan Paweł II. W ślad za jego modlitwą o odnowę oblicza naszej ziemi Polacy budzą się z niemocy i strachu. W tym samym roku, a więc dokładnie 30 lat temu, powstaje Konfederacja Polski Niepodległej, a rok później „Solidarność”. Daje to początek dramatycznej dekadzie walki, nadziei, ale i poniżenia. Wieńczący owo dziesięciolecie rok 1989 nie oznaczał co prawda pełnego zwycięstwa idei wolności i niepodległości, ale niewątpliwie stał się istotnym przełomem w drodze do niepodległej Rzeczypospolitej.

W następnych latach uczyniono wiele, aby wymazać z narodowej pamięci wysiłek wielu niepokornych wobec komunizmu Polaków, a nawet go zohydzić. Niestety, również wielu naszych współtowarzyszy walki przyczyniło się do roztrwonienia wspólnego moralnego kapitału – w „nocnej zmianie”, sejmowych bufetach i grach gabinetowych. Doniosłe rocznice 2009 roku powinny więc skłonić nas przede wszystkim do rozrachunku z naszą trudną przeszłością. Również naszym nieżyjącym już przyjaciołom lub tym skazanym na biedę i poniżenie winni jesteśmy poczucie braterstwa i pamięci. Głównie z myślą o nich podejmujemy inicjatywę uczczenia owych doniosłych rocznic, zwłaszcza jako związani do lat 80-tych z Konfederacja Polski Niepodległej – przypomnienia trudu i poświęcenia pod sztandarem tej właśnie organizacji.

Lublin był kuźnią wielu działaczy formacji niepodległościowych na terenie całego kraju. Nasza grupa inicjatywna na rzecz przypomnienia współczesnego Czynu Niepodległościowego jest otwarta na wszystkich Konfederatów, którzy niezależnie od późniejszych przynależności starali się dochować wierności ślubowaniu złożonemu w dniu 8 listopada 1981 r. w Kościele Św. Ducha w Lublinie. Po ostatecznym ukonstytuowaniu się Obywatelskiego Komitetu na rzecz Pamięci Czynu Niepodległościowego zaprezentowany zostanie szczegółowy program działań na rok 2009.

Upoważniamy jednocześnie Stowarzyszenie Świętokrzyskie „SERWIAM” do reprezentowania naszego środowiska wobec władz publicznych i innych organizacji społecznych i politycznych.

1. Jarosław Miszczak, Nowy Jork

2. Andrzej Olszewski, Lublin

3. Piotr Opozda, Bodzentyn

4. Jerzy Pocheć, Opole Lubelskie

5. Andrzej Rux, Poznań

6. Henryk Rychlewski, Poznań

7. Cezary Wach, Kraków

8. Stowarzyszenie Świętokrzyskie „SERWIAM”

Lublin, 11 listopada 2008 r.

DEKLARACJA

Współuczestniczenia w upamiętnieniu współczesnego Czynu Niepodległościowego

W dniu 11 listopada 2008 roku grupa działaczy niepodległościowych z całego kraju, głównie wywodzących się z lubelsko – świętokrzyskiej Konfederacji Polski Niepodległej, podjęła inicjatywę przypomnienia współczesnego Czynu Niepodległościowego z okresu komunistycznego zniewolenia Polski.

Podzielamy wyrażony w okolicznościowym apelu pogląd, że po 1989 r. „uczyniono wiele, aby wymazać z narodowej pamięci wysiłek wielu niepokornych wobec komunizmu Polaków, a nawet go zohydzić. Niestety, również wielu naszych współtowarzyszy walki przyczyniło się do roztrwonienia wspólnego moralnego kapitału – w „nocnej zmianie”, sejmowych bufetach i grach gabinetowych. Doniosłe rocznice 2009 roku powinny więc skłonić nas przede wszystkim do rozrachunku z naszą trudną przeszłością. Również naszym nieżyjącym już przyjaciołom lub tym skazanym na biedę i poniżenie winni jesteśmy poczucie braterstwa i pamięci. Głównie z myślą o nich podejmujemy inicjatywę uczczenia owych doniosłych rocznic”.

Szczególnie cenną wydaje nam się inicjatywa przypomnienia wysiłku i poświęcenia szeregowych działaczy formacji niepodległościowych. To oni – drukarze, kolporterzy i uczestnicy społecznych protestów – wzięli na siebie zasadniczy trud zmagań o wolną od komunizmu i kłamstwa Polskę. Represje wobec tych ludzi, najczęściej młodych, miały szczególnie dramatyczne konsekwencje, bo rzutowały na degradację w całym późniejszym życiu. Winni im jesteśmy przynajmniej naszą pamięć i wdzięczność!

Zmagania o wolność i niepodległość – to nie tylko historia minionych okresów. Naszym obowiązkiem jest wzbogacanie historycznej świadomości Polaków także w obywatelskiej postawie wobec wielkich wyzwań współczesności.

1.Andrzej Popek-Droginia

2. Paweł Baran-Dobczyce

3. Krzysztof Dróżdż-Kraków

4. Jolanta Olesek-Kraków

5.Stefan Banowski-Osieczany

6.Jerzy Pachacz- Brzącowice

7.Zbigniew Piekarz-Droginia

8.Paweł Gubała-Borzęta

9.Sławomir Grochowiecki- Łęki

10.Antoni Mastalerz-Droginia

11.Jan Olesek- Droginia

12.Adam Cienkosz- Droginia

13.Pilch Dionizy-Kraków

14.Tomasz Lipski-Kraków

15.Joanna Lipska-Kraków

16.Grzegorz Mitan- Świątniki Górne

17.Antoni Popek-Jasienica

18.Krzysztof Kutrzeba- Kraków

19.Janusz Gatlik- Jasienica

20.Stanisław Popek-Droginia

21.Grażyna Kowalska-Kraków

22.Lidia Kowalska-Mielec

23.Mariusz Grochala-Kraków

24.Artur Kuzaj-Kraków

25.Mrcin Gajdosz- Kraków

26.Marek Klus-Kraków

27.Elżbieta Szczerbicka- Kraków

28.Jarosław Dośpiał- Kraków

29.Jadwiga Piotrowska-Węgrzce

30.Sadowska Dorota-Kraków

31.Maślanka Anna-Skawina

32. Piotr Gajek, Bodzentyn

33. Stanisław Comber, Kraków

34. Beata Białek, Bodzentyn

Uroczystości w rocznicę śmierci Hubala

Z udziałem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Biskupa Polowego Wojska Polskiego Tadeusza Płoskiego 11 maja odbędą się w Poświętnem uroczystości w kolejną rocznicę śmierci Majora Henryka Dobrzańskiego ''Hubala''.

Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10.00 Mszą świętą w Bazylice Matki Bożej Świętorodzinnej. O godz. 11.30 na Błoniach przyklasztornych zostanie przedstawiona rekonstrukcja historyczna zwycięskiej bitwy hubalczyków z wojskami niemieckimi pod Huciskiem. O godz. 13.00 rozpoczną się uroczystości na Szańcu Hubala w Anielinie z apelem poległych i z poświęceniem tablicy pamiątkowej na Szańcu Hubala.

Major Henryk Dobrzański ''Hubal'' był jeden z pierwszych dowódców partyzanckich w czasie II wojny światowej. Działał głównie w lasach opoczyńsko-przysuskich. Stoczył wiele zwycięskich potyczek z oddziałami niemieckimi m.in. pod Huciskami i Szałasem. Dla zlikwidowania zagrożenia ze strony ''Hubala'' Niemcy sformowali liczącą tysiąc żołnierzy grupę antypartyzancką złożoną z formacji SS, batalionu Wehrmachtu i jednostki czołgów. Liczebność oddziału Hubala nigdy nie przekroczyła 300 żołnierzy, do walki z nim Niemcy zaangażowali natomiast ogółem ok. 8 tys. ludzi. W 1940 roku oddział ''Hubala'' został zaskoczony w czasie biwaku (prawdopodobnie w wyniku zdrady) przez oddziały 372 dywizji Wehrmachtu w okolicach Anielina koło wsi Studzienna. W gwałtownej walce oddział uległ rozproszeniu, a sam Hubal poległ z bronią w ręku. Niemcy zmasakrowali jego ciało i wystawili je na widok publiczny, a następnie wywieźli do Tomaszowa Mazowieckiego i spalili lub pochowali w nieznanym miejscu. W 1966 roku major Henryk Dobrzański został pośmiertnie odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari i awansowany do stopnia pułkownika.

radosław mizera/radio plus, 05-05 12:17

Zw strony www.radom.opoka.org.pl

i

http://www.poswietne.pl/portal/index.php


Zmarł senator Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz

W czwartek 20 marca zmarł w szpitalu w Aninie, nie odzyskawszy przytomności po operacji serca, dr Andrzej Tadeusz Mazurkewicz. Jego pogrzeb odbędzie się po Mszy św. w kościele farnym w Jarosławiu w środę 26 marca o godz. 14.00.

Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz pełnił obowiązki :

Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej,
Członka Komisji Spraw Zagranicznych,
Sekretarza Senatu,

W latach 1987 - 88 Andrzej T. Mazurkiewicz był w Lublinie współpracownikiem "Pobudki". Publikował pod pseudonimem "Korab". Następnie wznowił jej wydawanie na Podkarpaciu.

Lat 44, prawnik, polityk - absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Doradca Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, Dyrektor World Discount Telecommunication Polska.
Żonaty - żona Joanna, pracownik administracji państwowej (do 2003 roku radca w Kancelarii Sejmu, obecnie pracownik administracji samorządowej), synowie: Konrad i Wiktor.

Od 1981 roku w Konfederacji Polski Niepodległej, aż do zakończenia działalności KPN-u. Działał w strukturach podziemnej KPN i "Solidarności". Osiągnął stanowisko Wiceprzewodniczącego KPN. W latach 1982 - 1989 był wielokrotnie represjonowany i aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Współwydawał prasę podziemną m.in. "Pobudka", "Gazeta Polska KPN", "Czarno Na Białym" i inne.
Posiada nadany przez IPN statut osoby pokrzywdzonej.

• Poseł na Sejm RP w latach 1991-93:
- Członek Nadzwyczajnej Komisji ds. zbadania skutków stanu wojennego,
- Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich,
- Komisji Łączności z Polakami za Ganicą,
- Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu Regulaminu Sejmu RP,
- Podkomisji Regulaminowo - Prawnej,
- Podkomisji nadzwyczajnej ds. projektu Regulaminu Sejmu RP,
- Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia uchwały Sejmu w sprawie emigracji niepodległościowej,
- Podkomisji nadzwyczajnej ds. protestów wyborczych.
• Wiceburmistrz miasta Jarosławia (1994-97) - rezygnacja po wyborze do Senatu).• Radny miasta Jarosławia dwóch kadencji 1994-97 i 1997-2001, delegat na Sejmik Województwa Przemyskiego - zna doskonale problemy samorządów. Autor i współautor wielu inicjatyw samorządowych.• Senator RP (1997-2001):
- Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej,
- członek Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu,
- członek Prezydium Polskiej Unii Międzyparlamentarnej,
- reprezentant Polski w Układzie Wyszehradzkim,
- reprezentant Polski w Inicjatywie Środkowoeuropejskiej,
- Sekretarz Senatu RP.
• Senator RP (2005-2007):
- Członek Prezydium Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość,
- Sekretarz Senatu,
- Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych,
- Wiceprzewodniczący Unii Międzyparlamentarnej,
- Obserwator z ramienia Parlamentu RP, Parlamentu Ukrainy,
- Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,

- Jako Poseł wygłosił ponad 100 przemówień w Sejmie, jako Senator RP ponad 100 przemówień w Senacie. Autor i współautor wielu inicjatyw ustawodawczych (m.in. : Projekt konstytucji RP, Projekt ustawy o Restytucji niepodległości, Ustawy o Zwalczaniu Skutków Bezrobocia, Ustawy o monopolu tytoniowym).

- Reprezentował Polskę w rozmowach międzynarodowych z ramienia polskiego parlamentu w Niemczech, Austrii, Danii, Indonezji, Jordanii, Czechach, Mołdawii, Rumunii, Anglii, Belgii, Rosji, Ukrainy, Kuwejtu, Finlandii, Włoch.

- Doprowadził do powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, pomógł przy utworzeniu podobnych szkół w Przemyślu, Krośnie, Sanoku, Tarnowie. Doprowadził do powstania punktu zamiejscowego Politechniki Rzeszowskiej w Jarosławiu i Colleges Zarządzania i Marketingu Politechniki Łódzkiej filia Bielsko-Biała.

• Przewodniczący Rady Programowej TV POLONIA (2006- ).

• Członek Rady Programowej Polskiego Radia (1993-97).

• Członek Rady Programowej TV POLONIA (2001-2005)

.• Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Utworzenia Wyższych Uczelni w Jarosławiu.

• Członek honorowy Związku Sybiraków (od 1996 roku), Stowarzyszenia Małopolskiego,

• Członek Zarządu Samodzielnej Sekcji Piłki Ręcznej Kobiet JKS Jarosław - współautor największych sukcesów sekcji - III miejsce w I lidze, finał Pucharu Polski i start w Pucharach Europejskich.

• Członek szeregu stowarzyszeń o charakterze dobroczynnym.

Jako Poseł, Senator i Wiceburmistrz pozyskiwał środki finansowe dla samorządów i stowarzyszeń działających na terenie Podkarpacia (ogółem kilka mln zł).
Jako Parlamentarzysta podjął kilka tysięcy skutecznych interwencji w sprawach mieszkańców południowo-wschodniej Polski.

Pisarz - autor kilku książek historycznych (m.in. "Piotr I, Katarzyna I - historia nieznana", "Czarny Piotruś") oraz powieści sience fiction dla młodzieży ("Upadek Aniołów" - powieść uzyskała nominację na polską powieść roku i "Anioły Śmierci" oraz właśnie wydana ostatnia część trylogii: "Zemsta Aniołów"). Autor kilkuset atrykułów w prasie polskiej i zagranicznej (Tygodnik Opinia, Nowe Relacje, Dzienik Polski w Londynie, Gazeta Polska i inne).

Zmarł Antoni Heda – „SZARY”

Wczoraj, 14 lutego w Warszawie zmarł dowódca świętokrzyskiego zgrupowania Armii Krajowej, generał Antoni Heda, pseudonim "Szary”. Pogrzeb bohatera odbędzie się w przyszły czwartek w Warszawie (Msza św. pogrzebowa w katedrze polowej o godz. 10.30, pogrzeb w Podkowie Leśnej).
Antoni Heda był żołnierzem wojny obronnej 1939 roku, w jej trakcie dostał się do sowieckiej niewoli, z której uciekł. Trafił w Góry Świętokrzyskie, gdzie wkrótce został dowódcą jednego ze zgrupowań Armii Krajowej. Wsławił się wieloma walkami z Niemcami, między innymi rozbił kilka więzień uwalniając aresztowanych przez hitlerowców ludzi.
Broni nie złożył także po zakończeniu II wojny światowej. Jego najbardziej spektakularna akcja - to uwolnienie kilkuset więźniów Urzędu Bezpieczeństwa w Kielcach. Przez władze komunistyczne został skazany na karę śmierci, z więzienia wyszedł dopiero w listopadzie1956 r. Działał w Solidarności, był też doradcą prymasa Stefana Wyszyńskiego.
W czasie stanu wojennego był internowany. Szary został odznaczony wieloma medalami za zasługi wojenne, w tym Krzyżem Virtuti Militari. W 2006 roku pułkownik Heda został awansowany na stopień generała brygady. W sierpniu tego samego roku legendarny dowódca, który bardzo często odwiedzał Skarżysko, podczas uroczystości na cmentarzu partyzanckim, doznał udaru mózgu. - Rozmawiałem z nim w trakcie uroczystości, potem generał miał wygłosić przemówienie. Niestety, nie mógł nic powiedzieć poza kilkukrotnie powtarzanym “Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Antoni Heda złożył jeszcze wiązankę kwiatów na grobach towarzyszy broni i został odwieziony do szpitala - opowiadał Wiesław Gnat, wicestarosta powiatu skarżyskiego, świadek wydarzeń.
"Szary” był leczony najpierw w skarżyskim szpitalu, potem trafił do Warszawy. Mimo zaawansowanego wieku do czasu, kiedy doznał udaru, generał Heda był bardzo aktywny, zadziwiał kondycją. Uczestniczył we wszystkich najważniejszych uroczystościach patriotycznych, udzielał wywiadów, angażował się w sprawy społeczne. Gen. Heda miał 92 lata.

Info za www.radom.opoka.org.pl

Serdeczne podziękowania

Dla Zakładu Urządzania i Utrzymania Zieleni w Krakowie

Panu inżynierowi Andrzejowi Popkowi ,

Panu inżynierowi Jerzemu Frankowi

i Stowarzyszeniu Świętokrzyskiemu "Serwiam”

za nieoczekiwany,lecz bardzo pomocny prezent w postaci zestawu komputerowego. Może dzięki jego posiadaniu łatwiej będzie mi znaleźć pracę.

Magdalena Porębska Kraków, dnia 18.12.2007r.

powered by QuatroCMS