O nas
Nowe
Felietony
Artykuły
Kurier Święt.
Kronika 2018
Historia
Kalendarz
Galeria
Antyreklama
Kontakt
Polecamy
Forum
Archiwum
  
Kurier Święt. »  Kurier Świętokrzyski » Kurier Świętokrzyski, 2011, nr1
Treść artykułu:

 

Bodzentyn, 15.03.2011

 

Burmistrz Miasta i GminyBodzentyn

 

W związku z dyspozycją z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela zobowiązującą samorządy jako organy prowadzące szkoły do corocznej analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń podanych w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, prosimy o wyjaśnienie, czy Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn:

- zebrał z podległych placówek oświatowych stosowne informacje o wynagrodzeniach nauczycieli, niezbędne do ustalenia kwot dodatku uzupełniającego (struktura zatrudnienia, wynagrodzenia należne i faktycznie wypłacone)?

- dokonał analizy zgromadzonych danych, tj. ustalenia dla każdej grupy awansu zawodowego nauczycieli w skali całej gminy średniego wynagrodzenia (należnego nauczycielom na podstawie art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela), dalej - wydatków faktycznie poniesionych w ciągu roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz niedopłaty wynagrodzenia (dodatek uzupełniający)?

- czy ewentualna kwota niedopłaty wynikająca z powyższych analiz, została wypłacona do 31 stycznia 2011r. w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego (KN art. 30 ust. 3)?

           

            Przypominamy, że stosownie do zapisu art. 30 b Karty Nauczyciela, obowiązkiem JST było przedłożyć sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń i ich realizacji Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach (termin do 17 lutego 2011r.). W związku z tym proszę o dostarczenie kopii nn. sprawozdania wraz z ewentualnymi uwagami organu kontrolnego.

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

POiW w Bodzentynie

 

 Do wiadomości:

  1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie.
  2. RIO Kielce.
  3. Państwowa Inspekcja Pracy w Kielcach.
powered by QuatroCMS