O nas
Nowe
Felietony
Artykuły
Kurier Święt.
Kronika 2018
Historia
Kalendarz
Galeria
Antyreklama
Kontakt
Polecamy
Forum
Archiwum
  
Kurier Święt. »  Kurier Świętokrzyski » Kurier Świętokrzyski,2017,nr 6
Treść artykułu:

RIO negatywnie ocenia wykonanie budżetu

(12.12.2017)

Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą z 3 października br. negatywnie oceniła wykonanie budżetu  w gminie Bodzentyn za pierwsze półrocze 2017 r.  Głównym powodem negatywnej opinii z wykonania budżetu jest  powtarzający się brak płynności finansowej gminy. Na koniec półrocza w gminnej kasie brakowało 475 tysięcy 715 zł., co świadczy o wydatkach niezgodnych z ustawą o finansach publicznych. RIO ocenia, że trwający od kilku już lat brak płynności finansowej w gminie Bodzentyn osiągnął stan permanentny.

Przy okazji dowiadujemy się, że zadłużenie gminy Bodzentyn wynosi aktualnie 16 mln. 175 tys. zł. , z czego pożyczki długoterminowe – to, 15, 7 mln. zł., krótkoterminowe – 0,5 mln. zł, a zobowiązania wymagalne – 475 tys. zł.

Powyższa opinia Izby Obrachunkowej stanowi istotne uzupełnienie wcześniejszych informacji o planowanych inwestycjach, wymagających tzw. wkładu własnego. Przyznane dotacje unijne, choćby na dokończenie kanalizacji i rewitalizację wzgórza zamkowego, mogą zostać wykorzystane pod warunkiem naprawy gminnych finansów, a w pierwszej kolejności odzyskania płynności finansowej. Bez odchudzenia urzędu z przerostu biurokracji i ograniczenia wydatków konsumpcyjnych, planowane obligacje mogą okazać się nie tylko nie wystarczające, ale i wręcz pogrążyć gminne finanse na dziesięciolecia.

Ustalenie uposażeń władz spółki komunalnej

(8.12.2017)

Zgromadzenie Wspólników (czyli władze samorządowe gminy Bodzentyn) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bodzentynie ustaliły wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej  i Zarządu tej spółki. http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_20_2019_puk.pdf 

http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_19_2019_puk.pdf

Wysokość poborów ukryto w zawiłościach prawno statystycznych. Otóż podstawą wynagrodzeń jest „przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za trzeci kwartał”. Sięgnęliśmy do źródła i okazuje się, że według komunikatu GUS  owo przeciętne wynagrodzenie wyniosło  w październiku br.  4574,02 zł. Z uchwał wynika, że członkowie Zarządu otrzymają powyższą kwotę pomnożoną od 2 do 4, czyli w zależności od funkcji  członkowie i prezes Zarządu zarabiać będą od 9148 zł. do 18296 zł.  Zauważmy, że pobory te znacznie przewyższają uposażenie gospodarzy gminy… Jeśli chodzi o członków Rady Nadzorczej zastosowano mnożnik 0,4 i 0,3, czyli  ich uposażenie wyniesie 1372 zł., a przewodniczącego rady – 1829 zł.

Pieniądze na rewitalizację wzgórza zamkowego

(7.12.2017)

Urząd Marszałkowski w Kielcach zaakceptował projekt Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  z siedzibą w Bielinach „Śladami kultury benedyktyńskiej” w ramach którego planowane jest również zrewitalizowanie wzgórza zamkowego w Bodzentynie.  Gmina Bodzentyn otrzyma na ten cel 6, 3 mln. zł., co stanowi 80% kosztów inwestycji (1,5 mln. zł. gmina trzeba będzie` dołożyć  z własnej kasy). Jest to już kolejny znaczący projekt przyjęty do realizacji w gminie Bodzentyn, bowiem nie dalej jak miesiąc temu zasilono naszą gminę kwotą kilkudziesięciu milionów z przeznaczeniem na dokończenie kanalizacji. W sensie formalnym nie są to zbyt trudne pieniądze, a jedyną przeszkodą są środki w ramach wkładu własnego.  I tak już bardzo zadłużone gminy z oporami składają więc wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych, obawiając się dalszej pętli zadłużeniowej i bankructwa. Burmistrzowi D. Skibie trzeba więc pogratulować odwagi, ale i uważnie przyglądać się dalszym zabiegom finansowym.  Jak wynika z oceny RIO budżet gminy już kolejny rok ma problemy z bilansem (płynnością finansową), z końcem roku brakuje zwykle w kasie ok. pół miliona zł. Władze wpadły więc na pomysł wypuszczenia obligacji. Podobno jednak banki, znając kondycję finansową gminy Bodzentyn, nie kwapią się  do wejścia z nią w biznes obligacyjny . Być może trzeba będzie skorzystać z usług para banków, a wiadomo co to oznacza. Samorządowcy boją się zazwyczaj  art. 39 ustawy o obligacjach (kto przy emisji obligacji, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę zdolności emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji podlega grzywnie do 5 mln zł i karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do pięciu lat. Z kolei kto nie udostępnia sprawozdań finansowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku). Karana jest również zmiana celu emisji obligacji (Kto przeznacza środki pochodzące z emisji obligacji na inne cele niż określone w warunkach emisji, podlega grzywnie do 5 mln zł lub karze pozbawienia wolności do lat dwóch albo obu tym karom łącznie).

Wielka inwestycja kanalizacyjna miała zostać zasilona kredytem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ale to już nie jest pewne… Rozpoczęcie inwestycji odkłada się więc w czasie już na okres powyborczy, stąd obawy (oby na wyrost) , że pieniądze na kanalizację są i pozostaną  „na prigladku” albo „na pridumku” …

Planując tak poważne inwestycje, nie można było prowadzić rozpusty finansowej – zatrudniać tabunu kolegów, wydawać na imprezy i imprezki, ulegać presji rozdawniczej celebrytów. Burmistrz M. Krak wraz z kolejnymi wyborami zagubił „szkocki”  instynkt, ale to co robi burmistrz D. Skiba  - to już nawet nie lekkomyślność…  Szli do niego, a on podpisywał („Suchego nie ma, Darek podpisze”). No i podpisywał, grosz do grosza, posada do posady, a my podatnicy dźwigamy ten bajzel i dowiadujemy się, że prawdziwe zadłużenie dopiero się rozkręca…. Na opamiętanie nigdy nie jest za późno, ale w okresie przedwyborczym jest to raczej niemożliwe. Właśnie dlatego,  z nieukrywaną ostrożnością odnosimy się do informacji o unijnych dotacjach, ale oczywiście życzymy powodzenia, bo takowe jest  przecież  w naszym wspólnym interesie. ..  

Burmistrz Skiba zatrudnia przed wyborami piśmiennych

(5.09.2017)

Wybory samorządowe za rok. Obecna ekipa rządząca Bodzentynem uznała więc, że najwyższy czas uruchomić promocję gminy (i burmistrza). W otoczeniu Skiby jest co prawda kilkoro harcowników (niczek), którzy wiszą na telefonach i obdzwaniają mieszkańców miasta i gminy z rewelacjami na temat  sukcesów władzy albo na sesjach rady miejskiej dają pokaz  „oddania i uwielbienia” wobec burmistrza (i kąsania przeciwników), ale prymitywizm harcowników (czek) nie wystarczy aby wygrać wybory. Zwłaszcza, że w targowym mieście Bodzentynie  obecny towar samorządowy nawet bez pomocy przeciwników sam antyreklamuje się skutecznie. Trzeba więc podwoić  szturm reklamowy na mieszkańców. Tak tedy ogłoszono o wynikach naboru na stanowiska urzędnicze.

  http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/dokumenty/wyniki_konkursu_01_12_2017.pdf  Najlepszymi okazali się dotychczasowi redaktorzy gminnej propagandówki „Głos Bodzentyna”. Nowe zadania propagandowe  przed wyborami wymagają intensyfikacji „twórczej”, choćby poprzez zwiększenie częstotliwości wydawania  gazetki. Sięgam do przedwyborczej reklamówki  Skiby, krytykował tam ówczesnego burmistrza  za promowanie się za pieniądze podatników… Nawet niżej podpisany wziął puste deklaracje Skiby  na poważnie, licząc na nową jakość w bodzentyńskim samorządzie.  Jedno trzeba przyznać obecnej ekipie  - zdystansowali poprzedniego burmistrza  w prymitywnym ujeżdżaniu  reklamą elektoratu.  W dodatku, my podatnicy, adresaci tej reklamy, sami za nią płacimy.

Z tego śniegu wyszedł bałwan

(30.11.17)

Śnieg w końcu listopada nawet w dobie ocieplenia klimatu nowością być nie powinien. A jednak jest…  Znowu bowiem zaskoczył.  Cóż, powtarzająca się z roku na rok norma. I nie warto byłoby nawet przynudzać , gdyby nie żałosne próby asekuracyjne ze strony tych, którzy dysponują nie tylko łopatami do odśnieżania, ale i naszymi podatkami na ów cel.  Oto na stronach samorządowych i para samorządowych drugi rok z rzędu poinformowano nas, że za drogi powiatowe i wojewódzkie na terenie gminy Bodzentyn odpowiada … powiat i województwo. I jeśli wymagają odśnieżenia, to mamy upominać się o to w powiecie i województwie… Święta prawda, każdy odpowiada za swoje, rzecz tylko w tym, że w jakimś celu wybraliśmy burmistrza i radę miejską.  Nie powinno być ważnych spraw na terenie gminy, wobec których jej władze umywają ręce.  Owszem, Kowalski może dzwonić do starosty z żądaniem przysłania na drogę sprzętu, ale tenże Kowalski utrzymuje burmistrza Skibę i cały zastęp jego pomagierów właśnie po to, żeby go wspierali, reprezentowali i wyręczali. Taka jest rola służby, dlatego ta nie powinna robić z siebie bałwana.

 

Nowi  celebryci

(14.11.2017)

Władza (nawet gminna) przyciąga amatorów darmowego żuru, imprezowego ciasta no i zasiadania w pierwszych rzędach na uroczystościach. Za poprzedniej władzy kilka (naście) osób z miasta odgrywało rolę patrycjatu. Zmieniła się władza, zmienili się celebryci. Dawnych (zwykle zasłużonych nauczycieli) zastąpili nowi. Trudno porównywać celebryckie umiejętności dawnych i obecnych „arystokratów”. Ale jedno nie ulega wątpliwości – nowi są kosztowniejsi. Tamtym wystarczyły pierwsze ławy, możliwość pokazania się,  przemówień, pewnych przywilejów w zatrudnianiu członków rodzin.  Burmistrz Skiba sądził początkowo, że jak po każdej imprezie poczęstuje „celebrę” żurem i sernikiem – zadowoli ich. Gdzież tam! Oni chcą pieniędzy – honorariów za odkrywcze artykuły, arcyciekawe wystąpienia i przemowy! Najbardziej zaradni załatwili sobie w sumie ponad 40 tysiące zł.. Cóż, płaci się przecież za markę… Przypominam sobie dawną niechęć obecnych „piewców” władzy wobec dawnych propagandystów, a tymczasem wystarczyło kilka miesięcy, aby prześcignęli swoich adwersarzy w pazerności i próżności.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dofinansuje kanalizowanie gm. Bodzentyn

(14.11.2017)

Prawie 40 mln. zł. otrzyma gmina Bodzentyn z NFOS  na dokończenie kanalizacji. Projekt przewiduje skanalizowanie Wzdołów, Leśnej, Śniadki , Sieradowic i Dąbrowy. Rozbudowana zostanie również oczyszczalnia ścieków w Bodzentynie i ujęcia wody. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 78,8 mln. zł. Na wkład własny gmina pożyczy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 21,5 mln. zł., zaś 1,1 mln. zł. zabezpieczy z budżetu gminy. Głównym problemem w uzyskaniu powyższych  pieniędzy była kondycja finansowa gminy Bodzentyn – zadłużenie, a nawet brak płynności finansowej. Jak nieoficjalnie dowiadujemy się, Bodzentyn wpisał się w pewne centralne opóźnienia w rozdysponowywaniu funduszy unijnych i wymóg poprawienia statystyki… Nie bez znaczenia był również lobbing oraz bezpośrednie interwencje zainteresowanych mieszkańców w NFOŚ. 

Dokończenie kanalizacji jest cywilizacyjnym wymogiem i wypada się cieszyć z podjętych decyzji. Ciężary finansowe, min. kolejne obciążenie kredytowe, spadną oczywiście na mieszkańców, a nawet na następne pokolenie – i to jest  ta smutniejsza strona sprawy. Należy oczekiwać po tzw. okresie ochronnym, który właśnie kończy się, podniesienia cen wody i ścieków. Tym bardziej, że nowe przedsiębiorstwo komunalne biurokratyzuje się na niespotykaną skalę (złośliwi twierdzą, że w siedzibie trzeba będzie dobudować piętro i znacznie poszerzyć parking). Wśród samych mieszkańców sondowaliśmy ocenę dokończenia kanalizowania gminy, ale wbrew pozorom wśród wielu z nich entuzjazmu z perspektywy odprowadzania ścieków nie zauważyliśmy… Istnieje wymóg i obowiązek podłączenia do kanalizacji wszystkich mieszkańców (efekt ekologiczny), co oznacza dla niektórych  mieszkańców  poważny dodatkowy wydatek, bowiem wielu wydawało się naśladować pewnego ważnego gminnego urzędnika w tanim, choć niezbyt ekologicznym usuwaniu ścieków…

Pod Łysicą wre

 

(17.10.2017)

 

Dwa lata temu siostry Bernardynki w Świętej Katarzynie zgodziły się na sprzedaż działki gminie z przeznaczeniem na parking. Działka znajduje się w dobrej lokalizacji i  widocznie w którymś momencie uznano, że można na niej „lepiej zarobić” (oczywiście prywatnie, bo obecnie rządzący gminą wyznają zasadę, że „jeśli my się wzbogacimy, to i gminie będzie lepiej”). I tak oto na ostatniej sesji Rady Miejskiej zgłosił się jeden z  biznesmenów z propozycją (a właściwie żądaniem) wydzierżawienia części działki na  działalność  inną, niż parking. Mówi się o muzeum rowerów, no a przy okazji trzeba coś zjeść, kupić… A  po roku zawsze można zmienić branżę (dla działki to przecież wszystko jedno). Skiba bardzo nerwowo lobbował na rzecz zgody na dzierżawę i chyba tylko  jego techniczna nieudolność spowodowała odroczenie decyzji… Siostry przypomniały sobie, że w umowie jest klauzula o przeznaczeniu działki, a radny J. Kołomański zapytał o zdanie mieszkańców. No i w czasie weekendu około ośmiuset  mieszkańców Św. Katarzyny i Wilkowa wyraziło swój sprzeciw  wydzierżawianiu działki zakupionej z myślą o parkingu, który w tej turystycznej miejscowości zawsze był największym problemem. Zbieranie podpisów trwa. Burmistrz Skiba i jego nowa szlachta tradycyjnie bawi się w weekendy, a tym razem parkingowy rokosz zastał go na wycieczce w Pradze. Wycieczka zepsuta . Przewodniczący Rady Wojciech Kózka informuje  radnego, że nie zgadza się na spotkania, protest, podpisy… Radny wzruszył ramionami i stwierdził, że go to nie obchodzi, że choć młody pomylił chyba epoki.. Przewodniczący robi też zdjęcia listom z podpisami, które przecież  i tak do niego są adresowane i jutro by trafiły… Chyba nici z łatwego biznesu (na koszt gminy). Zawsze można jednak kupić gdzieś działkę (albo wydzierżawić) na normalnych zasadach. Tylko czy wy jeszcze to potraficie?

PO

 

Izba Obrachunkowa przeciwko wielomilionowej pożyczce

 

10.10.2017

 

Rada Miejska w Bodzentynie przyjęła w sierpniu br. uchwałę o zmianie wieloletniej prognozy finansowej gminy Bodzentyn, a miesiąc później radni przyklepali projekt uchwały o poręczeniu pożyczki dla przedsiębiorstwa komunalnego w kwocie przekraczającej 26 mln. zł. z przeznaczeniem na wodociągi i kanalizację (jako wkład własny projektu opiewającego na 61 mln. zł.) http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_69_2017.pdf  Dodajmy w tym miejscu, że na koniec drugiego kwartału 2017 r. dług gminy Bodzentyn przekroczył 16 mln. 175 tys. zł., z czego pół miliona - to zobowiązania wymagalne (!), czyli brak środków na bieżące wydatki… I oto gmina, która posiada dziurę budżetową postanawia zaciągnąć kolosalny kredyt na 26 mln. zł., bowiem poręczenie jest faktycznie zobowiązaniem… Trudno się tedy dziwić, ze  RIO zanegował politykę finansową bodzentyńskich włodarzy… http://bip.kielce.rio.gov.pl/bip_admin/zdjecia_art/3022/16-2017.pdf

Zdaję sobie sprawę, że kredyty są koniecznością, że poważne inwestycje z funduszy unijnych wymagają sporego wkładu własnego, ale nie można zaciagać kredytów, a jednocześnie prowadzić pasożytniczej polityki finansowej. Skrajnym przejawem owego pasożytnictwa jest rozpasanie w zatrudnianiu. Raz po raz słyszymy o kolejnych menedżerach  z kieleckiej Platformy  otrzymujących schronienie w Bodzentynie na intratnych  posadach. Urząd przejada własne dochody, zapożycza się dla utrzymania płynności finansowej i planuje nowe gigantyczne kredyty! Przecież to szkodnictwo i w normalnej wspólnocie samorządowej byłaby już dawno czerwona kartka. Za rok może być już za późno, pogrążą nas na kilkadziesiąt lat.

 

Miliony na modernizację targowisk

 

(28.08.2017)

 

Dziś (28.08.2017r.) na stronie Urzędu Marszałkowskiego pojawiła się informacja o kwocie ponad 6 milionów złotych dla świętokrzyskich gmin na przebudowę i modernizację istniejących targowisk.

 

https://www.wrota-swietokrzyskie.pl/pio/zawartosc/-/asset_publisher/6cAE/content/miliony-na-modernizacje-targowisk?redirect=https%3A%2F%2Fwww.wrota-swietokrzyskie.pl%2Fpio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_F9Uh%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3

 

Niestety plac targowy w Bodzentynie nie zostanie uwzględniony przy podziale środków. Szkoda, bo Bodzentyn od zawsze słynął z targu, a od lat nie jest on modernizowany. Jak widać nikt z rzeszy specjalistów zatrudnianych przez gminę nie wpadł na pomysł przygotowania odpowiedniego wniosku. Jak możemy wyczytać na ww. stronie wszystkie wnioski zostały zaakceptowane. Tym bardziej żal zaprzepaszczonej szansy.

 

Marian

powered by QuatroCMS